Ograniczenia związane z ilością wiernych w kościołach

Proboszcz  Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy

 i Rada Parafialna informują,

 że do czasu odwołania przez Władzę Duchowną,

podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać tylko 50 osób.

Prosimy o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji Mszy św.

poprzez media.

Program transmisji:

TVP 1 godz. 7.00,  godz. 9.00, 

Telewizja Trwam godz. 9.30,

TVP Polonia godz. 13.00,

Radio Program  1, godz. 9.00

Zachęcamy także do przyjmowania duchowo Komunii Świętej.

 

Tekst powiadomienia Parafian o ograniczeniach związanych z uczestnictwem w Mszach św.

Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie dla zakażonych