Witamy na stronie Parafii

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli …” Ez 37, 14

28 marca 2020

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26, 4)

21 marca 2020

Droga Krzyżowa „Ślad Losu” autorstwa Redemptorystów o. Andrzeja Wodki CSsR (sł.) i o. Wojciecha Skroboszewskiego CSsR (muz.) stanowi przepiękne i głęboko poruszające Misterium ostatniej drogi naszego Zbawiciela.

21 marca 2020

Wysłuchajmy orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego.

14 marca 2020

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5, 7)

14 marca 2020

Do czasu odwołania przez Władzę Duchowną, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać tylko 50 osób. Prosimy o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji Mszy św. poprzez media.

14 marca 2020

Życząc wszystkim zdrowia i modląc się o ustanie zagrożenia koronawirusem przedstawiamy grafikę pokazującą jak powinniśmy przed nim się chronić.

7 marca 2020

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”. Najpierw jest wezwanie do opuszczenia ziemi rodzinnej, więc swojego świata i swojego poczucia bezpieczeństwa. Stało się to udziałem Abrahama i jest udziałem uczniów Jezusa aż po dziś dzień. Potem następuje stopniowe zbliżanie się do Boga i Jego tajemnic. W końcu przychodzi chwila światła, odsłania się Tajemnica, a rozum zaproszony jest do pokory. Wiara bywa traceniem siebie i swojego świata.

7 marca 2020

Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, że flirt staje się niebezpieczna, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak ważne jest, by zobaczyć Jezusa w Jego walce z pokusami. W tej walce „pokonuje” grzech pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym, które jest jego orężem w spotkaniu z kusicielem. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon. Zwycięstwo jest w posłuszeństwie Słowu.

6 marca 2020

Od Środy Popielcowej do 1. marca odbywać się będzie w naszej Parafii renowacja, czyli odnowienie Misji Świętych, które podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadzi dla nas Ojciec Jerzy Gugała, Pallotyn. W ten sposób chcemy podziękować Panu Bogu za ubiegłoroczny dar nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

25 lutego 2020