Witamy na stronie Parafii

Wiara wyzwala z lęku. Prorok Jeremiasz przypomina nam dzisiaj: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz”, a Pan Jezus wzywa: „Nie bójcie się ludzi”. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i umacniani Jego łaską, dlatego możemy dawać świadectwo o Bogu nawet w niesprzyjających okolicznościach życia. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”

24 czerwca 2017

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejną prelekcję, która odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca o godz. 19.10 (zaraz po wieczornej Mszy św.). Tematem spotkania będzie: Zgubny wpływ współczesnych masmediów na postrzeganie duszpasterstwa, a poprowadzi ją ks. Sławomir Patelski

18 czerwca 2017

Zarówno wybranie Izraela spośród innych narodów, jak i powołanie dwunastu Apostołów – to przykłady Bożych darów, na które człowiek sam nigdy nie jest w stanie sobie zasłużyć. To darmowe działanie Boga, wypływające z Jego nieskończonej miłości do człowieka, w pełni ukazuje Paweł Apostoł, mówiąc, że “Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Każdy z nas ma dziś szczególną okazję do podziękowania Bogu za otrzymaną łaskę wiary i za dar zbawienia.

18 czerwca 2017

W przyszłą sobotę, 17 czerwca, odbędzie się pielgrzymka rowerowa służby liturgicznej z rodzinami: ministrantów, lektorów i szafarzy do Sanktuarium Zawierzenia Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na bydgoskich Piaskach.

12 czerwca 2017

Tegoroczna procesja podobnie, jak w ubiegłych latach, zorganizowana będzie wspólne z Parafią pw. Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika i przejdzie od naszego kościoła ulicami: Spacerową, Tczewską, Nakielską, do kościoła pw. Bł. Michała Kozala. Procesja poprzedzona zostanie Mszą św. o godz. 10.30, którą odprawimy w naszym kościele.

12 czerwca 2017

Niełatwo uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy Świętej, potrzeba pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i pojąć. Przyjmujemy z wiarą, co nam objawia Syn Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi: miłości udzielającej się między Osobami Trójcy, czujemy wdzięczność za okazane nam miłosierdzie. Ale bez wiary, bez modlitwy, bez działania łaski – pogubimy się tylko wśród martwych formuł.

12 czerwca 2017

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na bydgoskich Jachcicach zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca w lesie przy ul. Zawiszy Czarnego, na przedłużeniu ul. Leszka Białego. Rozpocznie się on o godz. 13.00. Podczas festynu gwarantowana jest miła zabawa dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Będzie plac zabaw dla dzieci, konie, zawody sportowe oraz strzeleckie, występy zespołów muzycznych. Gościem specjalnym festynu będzie Kapela Wileńska.

3 czerwca 2017

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu „oddał Ducha”, a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr.

3 czerwca 2017

Ksiądz Neoprezbiter zaprasza w tym tygodniu, na „spotkania przy kawie”, członków grup i wspólnot parafialnych …

27 maja 2017

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych „światłych oczu serca”, byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas.

27 maja 2017