Witamy na stronie Parafii

Po zasięgnięciu opinii w Komisariacie Bydgoszcz – Błonie, informujemy, że w związku ze stanem epidemii, przebywanie na terenie cmentarza, poza ceremoniami pogrzebowymi (5 osób) podlega karze pieniężnej. Wchodzący na cmentarz, robią to na własną odpowiedzialność.

8 kwietnia 2020

„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.” (Flp 2, 8-9)

4 kwietnia 2020

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli …” Ez 37, 14

28 marca 2020

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26, 4)

21 marca 2020

Droga Krzyżowa „Ślad Losu” autorstwa Redemptorystów o. Andrzeja Wodki CSsR (sł.) i o. Wojciecha Skroboszewskiego CSsR (muz.) stanowi przepiękne i głęboko poruszające Misterium ostatniej drogi naszego Zbawiciela.

21 marca 2020

Wysłuchajmy orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego.

14 marca 2020

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5, 7)

14 marca 2020

Do czasu odwołania przez Władzę Duchowną, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać tylko 50 osób. Prosimy o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji Mszy św. poprzez media.

14 marca 2020

Życząc wszystkim zdrowia i modląc się o ustanie zagrożenia koronawirusem przedstawiamy grafikę pokazującą jak powinniśmy przed nim się chronić.

7 marca 2020

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”. Najpierw jest wezwanie do opuszczenia ziemi rodzinnej, więc swojego świata i swojego poczucia bezpieczeństwa. Stało się to udziałem Abrahama i jest udziałem uczniów Jezusa aż po dziś dzień. Potem następuje stopniowe zbliżanie się do Boga i Jego tajemnic. W końcu przychodzi chwila światła, odsłania się Tajemnica, a rozum zaproszony jest do pokory. Wiara bywa traceniem siebie i swojego świata.

7 marca 2020