III Niedziela Wielkanocna

14.04.2024

Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. (Dz 3, 13-15. 17-19)

W drugą niedzielę miesiąca, wdzięczną modlitwą ogarniamy wszystkich dobroczyńców naszej Parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj obchodzimy w liturgii Niedzielę Biblijną, która inauguruje XVI Tydzień Biblijny.
 2. W dniach od 19 do 20 kwietnia przeżywać będziemy w naszej Parafii nawiedzenie łaskami słynącej figury Św. Michała Archanioła z Gargano. Program nawiedzenia podany jest w drukowanej wersji ogłoszeń parafialnych na stronie 2.
 3. W związku z nawiedzeniem figury Św. Michała Archanioła w naszej Parafii przeżywamy modlitwę nowennową. Odprawiamy ją każdego dnia, aż do czwartku. 18 kwietnia, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00, w dni powszednie zarówno po porannej jak i wieczornej Mszy św.
 4. Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9,00 w łączności z nowenną przed nawiedzeniem figury Św. Michała Archanioła w naszej Parafii.
 5. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w czwartek, 18 kwietnia, o godz. 19.15 w sali w domu parafialnym.
 6. Spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła w czwartek 18 kwietnia po wieczornej Mszy św.
 7. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejną prelekcję, której tematem będzie Sacrum we współczesnej poezji polskiej. Odbędzie się ona w poniedziałek, 22 kwietnia po wieczornej Mszy św. w sali w domu parafialnym. Wykład poprowadzi dr Ewelina Popielarz-Zajdel, pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 8. Organizujemy rekolekcje dla dziewcząt (od lat 14) w Zakopanem w dniach od 18 do 23 lipca br. Chętne osoby proszone są o kontakt z Siostrą Gabrielą.
 9. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Wspólnoty Domowego Kościoła dziękują wszystkim, którzy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ofiarowali żywność i środki czystości dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Obdarowanych zostało 30 rodzin.
 10. Dziękujemy za złożone ofiary, także te, które wpływają na parafialne konto. Bóg zapłać!
 11. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 12. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 13. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 14. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 15. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Jacka Rudzika i śp. Krzysztofa Szyło.

Plik PDF do pobrania: III Niedziela Wielkanocna –

MICHAŁ ARCHANIOŁ NA NOWO ZDOBYWA POLSKĘ I SERCA POLAKÓW

PRZYBYŁ DO NASZEJ OJCZYSTEJ ZIEMI Z WŁOSKIEGO SANKTUARIUM

NA GÓRZE GARGANO i PRZYBYWA DO DIECEZJI BYDGOSKIEJ

GDZIEKOLWIEK SIĘ POJAWI,

TŁUMY LUDZI MODLĄ SIĘ I PROSZĄ O JEGO POMOC W WALCE ZE ZŁEM.

POLACY ODKRYWAJĄ NA NOWO JEGO WIELKOŚĆ.

Św. Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Zakonnego Księży Michalitów uważał za Ojcami Kościoła, że św. Michał po Matce Bożej odbiera największą cześć w niebie. Peregrynacja figury pochodzącej z sanktuarium w Monte Sant’ Angelo, rozpoczęła się w 2013 roku.

PROGRAM NAWIEDZENIA

W PARAFII PW. NMP Z GÓRY KARMEL W BYDGOSZCZY

19-20 KWIETNIA 2024

I dzień – piątek – 19 kwietnia:

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania

18.00 – Przyjazd figury, procesja do kościoła, powitanie (dzieci, dorośli, proboszcz) i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia

19.30 – Czuwanie modlitewne

21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia (prowadzi Ks. Michalita)

21.30 – Całonocne czuwanie modlitewne

II dzień – sobota – 20 kwietnia:

  7.30 – Msza św.

  9.00 – Czuwanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

10.00 – Czuwanie Marianek, ministrantów i pozostałych dzieci

12.00 – Różaniec z Aniołami ze szczególnym udziałem ludzi starszych i chorych

15.00 – Koronka do św. Michała Archanioła i modlitwy do św. Michała Archanioła

16.00 – Msza św. pożegnalna połączona z Aktem Zawierzenia Parafii.