III Niedziela Wielkiego Postu

15.03.2020


„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,

gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5, 7)


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, do kościoła w niedzielę zapraszamy przede wszystkim te rodziny i osoby, które mają zamówione intencje Mszy św. Niedzielne Msze św. będą odprawiane: w sobotę o godz. 18.30, w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.30. W dni powszednie Msze św. w naszej świątyni o godz. 7.30 i 18.30.
2. Nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, ku czci bł. Matki Józefy (u Sióstr Misjonarek) zostają zawieszone do odwołania. Wszystkie spotkania parafialne: przygotowanie do bierzmowania, do Pierwszej Komunii Świętej, spotkania wszystkich Grup Parafialnych: ministrantów, lektorów, chóru, Pogodnej Wspólnoty, Parafialnej Wspólnoty Różańcowej, Odnowy w Duchu Świętym, Domowego Kościoła, zostają zawieszone do odwołania.

3. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św., nabożeństwach i innych formach modlitwy w domach korzystając ze środków masowego przekazu (telewizja, radio, internet).

4. Jeśli chodzi o Komunię św. (dla osób które nie uczestniczą we Mszy św. w kościele) istnieją 3 możliwości:

• przyjście w dowolnej porze do kościoła (poza Mszą), a kapłan (szafarz lub siostra zakonna pod nieobecność kapłana) udzieli Komunii Świętej sakramentalnej indywidualnie,

• Komunia Święta duchowa,

• osoby które nie wychodzą z domu mogą poprosić o Komunię Świętą (zgłoszenie telefoniczne).

5. Można przyjmować Komunię Świętą na rękę (w duchu odpowiedzialności za siebie i innych). Kapłani i szafarze przed Mszą św. zawsze myją ręce, a przed rozdawaniem Komunii Świętej dezynfekują dłonie specjalnym, medycznym płynem.

6. Zachęcamy do modlitwy w naszych domach, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także w wymiarze wspólnoty rodzinnej (np. wspólne uczestnictwo we Mszy św. przez TV; wspólne odmawianie różańca przy zapalonej świecy; wspólne czytanie Pisma Świętego itp.). Pamiętajmy, że rodzina to KOŚCIÓŁ DOMOWY i nie jest to tylko piękne symboliczne określenie. Módlmy się za ludzi chorych i zarażonych (o łaskę powrotu do zdrowia), za zmarłych (łaskę życia wiecznego), za służbę zdrowia, kapłanów i wszystkich posługujących chorym (o siłę, zdrowie i wrażliwość), za rządzących i podejmujących decyzje (o mądrość i odwagę) i za całą ludzkość (o ustanie pandemii i ratunek przed śmiertelnym zagrożeniem).

7. Unikamy zachowań niebezpiecznych (podawanie ręki, także na znak pokoju; całowanie relikwii; korzystanie z wody święconej z kropielnicy).

8. Zachęcamy też do zachowań odpowiedzialnych. Zrezygnujmy ze spotkań, które nie są konieczne! Niech przez ten czas wystarczy nam telefon i internet. Pamiętajmy też o odpowiedzialności za dzieci i młodzież – aby nie wychodzili z domów, aby organizować dla nich ciekawe zajęcia w samych domach.

9. Pamiętajmy też o sobie nawzajem. Unikajmy zachowań noszących znamiona paniki (wykupywanie towarów i robienie zapasów na wiele dni czy tygodni). Obyśmy potrafili dzielić się żywnością z naszymi sąsiadami. Zaproponujmy też starszym i chorym sąsiadom wykonanie dla nich zakupów.
10. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej odwołuje spotkanie z Timem Guenard.
11. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00. W tych godzinach obsługujemy tylko sprawy związane z pogrzebami i cmentarzem. Intencje Mszy św., do odwołania, możemy rezerwować tylko telefonicznie (52 379 67 99).
12. Dziękujemy za złożone ofiary.
13. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które można zabrać do domu.
14. Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone ś także na stronie internetowej: www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/
15. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
16. Módlmy się za zmarłych.

Plik PDF do pobrania: III Niedziela Wielkiego Postu