IV Niedziela Wielkanocna

21.04.2024

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. (J 10,11-18)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj obchodzimy w liturgii Niedzielę Dobrego Pasterza, która jest Światowym Dniem Modlitwy o Powołania. Inauguruje ona 61 Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 2. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali w domu parafialnym.
 3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejną prelekcję, której tematem będzie Sacrum we współczesnej poezji polskiej. Odbędzie się ona w najbliższy poniedziałek, 22 kwietnia po wieczornej Mszy św. w sali w domu parafialnym. Wykład poprowadzi dr Ewelina Popielarz-Zajdel, pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 4. Już dzisiaj informujemy, że z najbliższą posługą sakramentalną udamy się wyjątkowo w pierwszy czwartek miesiąca, tj. 2 maja, po porannej Mszy św.
 5. W najbliższy wtorek, 23 kwietnia, obchodzimy w liturgii Uroczystość Św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
 6. Spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia, o godz. 18.00.
 7. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Szkołę Maryi odbędzie się w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św.
 8. Organizujemy rekolekcje dla dziewcząt (od lat 14) w Zakopanem w dniach od 18 do 23 lipca br. Chętne osoby proszone są o kontakt z Siostrą Gabrielą.
 9. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w dopomogli nam w godnym przeżyciu peregrynacji figury Świętego Michała Archanioła. Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Bochenkowi i Ks. Sławomirowi Dziermanowi ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Dziękujemy Pocztom Sztandarowym, Panu organiście Markowi, Pani kościelnej Dorocie, Pani Aleksandrze Andrzejewskiej, Panu Krzysztofowi Chyżyńskiemu, Pani Alinie Zalewskiej, Siostrze Gabrieli i Mariankom, Siostrze Łucji, Pani Katarzynie Stramowskiej, Panu Zbigniewowi Bartkowiakowi, Panu Piotrowi Marksowi i Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, Panom niosącym figurę Świętego Michała Archanioła, Panu Sebastianowi Kędzi i Służbie Liturgicznej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nieśli pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym, religijnym i historycznym wydarzeniu. Bóg zapłać!
 10. Dziękujemy za złożone ofiary, także te, które wpływają na parafialne konto. Bóg zapłać!
 11. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 12. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 13. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 14. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 15. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: IV Niedziela Wielkiego Postu

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.

Modlitwa o powołania misyjne

Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych w naszej Diecezji i natchnij ich duchem misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem misjonarzy i misjonarki z naszej Diecezji, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszystkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminarium. Ukaż im sens i wartość powołania, aby coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.