Aktualności

Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. (1 P 3, 15)

20 maja 2020

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie …” (J 14, 1)

10 maja 2020

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.” (Ps 23)

3 maja 2020

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. (PS 16)

25 kwietnia 2020

„Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: «Prawica Pańska moc okazała».” (Ps 118)

19 kwietnia 2020

Nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. My także nie rozumiemy tej tajemnicy – jej zasięgu, siły i piękna. Dlatego potrzebujemy we wspólnocie uczniów i uczennic Zmartwychwstałego wzajemnie się prowadzić ku olśnieniu wiary – rodzącej się przy pustym grobie.

12 kwietnia 2020

Po zasięgnięciu opinii w Komisariacie Bydgoszcz – Błonie, informujemy, że w związku ze stanem epidemii, przebywanie na terenie cmentarza, poza ceremoniami pogrzebowymi (5 osób) podlega karze pieniężnej. Wchodzący na cmentarz, robią to na własną odpowiedzialność.

8 kwietnia 2020

„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.” (Flp 2, 8-9)

4 kwietnia 2020

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli …” Ez 37, 14

28 marca 2020

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26, 4)

21 marca 2020