XXXIII Niedziela Zwykła

15.11.2020


Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie,

że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić:

„Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada,

jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach,

aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście

synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

                                               (1 Tes 5, 1-6)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj w kruchcie, Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego rozprowadzają kalendarze misyjne na 2021 rok.
 2. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach zostaje przedłużony aż do końca listopada.
 3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji Zbieramy książki dla hospicjum Sure Ryde w Bydgoszczy.
 4. W przyszłą niedzielę będą zbierane w kruchcie kościoła składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 5. Najbliższa uroczystość związana z przyjęciem sakramentu bierzmowania, dotycząca kandydatów z klas I i II szkoły średniej, została zaplanowana na sobotę 13. lutego 2021 roku, na godz. 10.00. Są to uzgodnienia, a zarazem tylko plany, których realizacja zależna jest od dalszej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju oraz związanych z nią rozporządzeń rządu. Przypominamy, że poprzednia uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przewidziana na 13. maja br., została odwołana niezależnie od wcześniejszych ustaleń, ze względu na obostrzenia związane z pandemią.
 6. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
 7. Dziękujemy za złożone ofiary. Informujemy, że ostatni rachunek za październik, za wywóz śmieci z naszego parafialnego cmentarza wyniósł 10 373 zł i 40 gr. (wcześniejszy, za miesiąc wrzesień wyniósł ponad 5 500 zł).
 8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 9. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
 10. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 11. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu odeszła z tego świata śp. Maria Bożych, której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 na naszym cmentarzu parafialnym.

Plik PDF do pobrania: XXXIII Niedziela Zwykła

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta dla naszego kościoła wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą; dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..