XXXII Niedziela Zwykła

12.11.2023

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Mt 25,1–13)

W drugą niedzielę miesiąca modlimy się za wszystkich dobroczyńców naszej Parafii, a ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na gromadzenie funduszy na ogrzewanie kościoła.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Przeżywamy dzisiaj XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach św. będziemy zbierać do puszek ofiary wspierając w ten sposób prześladowanych chrześcijan.
 2. Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
 3. Przypominamy o próbach chóru. Oprócz dotychczas śpiewających chórzystów zapraszamy wszystkich chętnych na próby w czwartki o godz. 19.30 w sali w domu parafialnym.
 4. Zapraszamy na spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli ministrantów, kandydatów na ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz wszystkich (chłopców, młodzieńców i dorosłych mężczyzn) pragnących służyć przy ołtarzu, w najbliższy czwartek o godz. 19.00 do sali Najświętszego Serca Pana Jezusa (nad zakrystią).
 5. Spotkanie I Kręgu Domowego Kościoła w czwartek o godz. 19.30.
 6. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. Zapraszamy także dziewczynki, które chcą dołączyć do grupy.
 7. Od najbliższej niedzieli – w zakrystii – będzie można nabyć Adwentownik (kalendarzyk dla dzieci na czas Adwentu), który pomoże całej rodzinie w przygotowaniu się na Święta Bożego Narodzenia. Koszt 22 zł.
 8. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary.
 9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 10. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 11. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 12. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 13. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXXII Niedziela Zwykła