XXXII Niedziela Zwykła

06.11.2022

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. (Łk 20, 38)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj i w poniedziałek przeżywamy w naszej Parafii wizytację kanoniczną Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.

Dzisiaj w programie wizytacji o godz.:

 • 00 – Msza św. na rozpoczęcie wizytacji z udziałem wszystkich stowarzyszeń i grup działających w parafii. Po liturgicznym powitaniu Księdza Biskupa, zostaną wprowadzone do naszego kościoła relikwie Św. Rafała Kalinowskiego, karmelity. Po Mszy św. zostanie poświęcona sala Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • 30 – Msza św. z udziałem wszystkich dzieci. W trakcie liturgii przyjęcie do Służby Liturgicznej nowych ministrantów oraz inauguracja i przyjęcie do Dzieci Maryi (Marianek) pierwszych członkiń,
 • 00 – Msza św.,
 • 00 – Modlitwa za zmarłych na Cmentarzu (cmentarzach) Parafii pw. NMP z Góry Karmel i Bł. Michała Kozala, Bp. i M. przy ul. Tańskich,
 • 00 – spotkanie z Księdzem Biskupem w kościele dla wszystkich, ze szczególnym udziałem Rad: Parafialnej i Ekonomicznej oraz wszystkich wspólnot i stowarzyszeń działających w naszej Parafii,
 • 30 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

W poniedziałek o godz.:

 • 30 – Msza św. w domu Sióstr ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, przy ul. Borówkowej 9,
 • 00 – wizyta u chorych.

 

 1. W kruchcie na stoliku są wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu jeszcze w najbliższy poniedziałek i wtorek o godz. 18.00.
 2. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 3. Siostra Gabriela zaprasza na spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym.
 4. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Siostry Faustyny. Tym razem udamy się do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu. Wyjazd w dniu 11 listopada o godz. 6.00. Zapisy w Biurze Parafialnym i uiszczenie opłaty do 9 listopada.
 5. W gablocie ogłoszeń wywieszony jest program XLI TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  w Bydgoszczy
  .
 6. Na drugiej stronicy drukowanych ogłoszeń zamieszczamy list S. Aldony Wysockiej SSpS z Togo.
 7. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu w poniedziałek do czwartku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
 8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 9. Dziękujemy za złożone ofiary.
 10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 12. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. Ostatnio Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Jana Luchowskiego, śp. Jerzego Meyera i śp. Zygfryda Skibę, którego pogrzeb rozpocznie się w poniedziałek o godz. 11.00 Mszą św. w naszym kościele. Następnie o godz. 13.00 pogrzeb na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej.

Plik PDF do pobrania: XXXII Niedziela Zwykłą

Podziękowanie za wkład w realizację projektu studni głębinowej dla wioski Nyivé.

Nyivé, 03/11/2022

Drogi Księże Proboszczu,

Drogi Księże Ireneuszu,

Kochani Przyjaciele i Darczyńcy!

               W imieniu własnym, wszystkich sióstr naszej Misji i przede wszystkim mieszkańców wioski Nyivé, pragnę podziękować za ogromny wkład w sfinansowanie budowy studni głębinowej dla potrzeb mieszkańców naszej miejscowości.

Nasza wspólnota sióstr, obecna jest w Nyive ponad rok. Od stycznia funkcjonuje ośrodek zdrowia, który prowadzimy. Jest to nowa misja, w której próbujemy być użyteczne Bogu i ludziom.

Jedna z pierwszych potrzeb jaka rzuciła nam się w oczy po naszym przybyciu tutaj, był brak wody pitnej. Czujność łatwo mogła uśpić obecność rzeki przepływającej przez wioskę. Nasze zdziwienie, a nawet przerażenie było ogromne, gdy zorientowaliśmy się, że woda z rzeki służyła ludziom do wszystkiego. W krótkim czasie okazało się, że chorzy zgłaszający się do naszego ośrodka zdrowia cierpią na infekcje skórne i układu pokarmowego spowodowane korzystaniem z wody rzecznej.

Równocześnie, Opatrzność Boża pozwoliła nam nawiązać kontakt z Fundacją «Sięgnij nieba», która zajmuje się zbieraniem funduszy i realizacją studni głębinowych. Bez wahania weszliśmy we współpracę z tą Fundacją, ale okazało się, że zbiorka pieniędzy szła bardzo opornie. Wówczas pozwoliłam sobie wysłać nasz apel o zbieraniu funduszy, do Księdza Krzysztofa, Proboszcza naszej Parafii i do Was Kochani bezpośrednio. Zaangażowanie księdza Proboszcza i Wasze, przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Jak się okazało, ponad 90% zebranych funduszy pochodzi z naszej Parafii, Matki Bożej z Góry Karmel w Bydgoszczy. Jestem ogromnie wdzięczna za zaangażowanie, ofiary pieniężne i ogrom serca włożone w ten projekt.

Prace w realizacji projektu rozpoczęły się 29 sierpnia, poprzez poszukiwanie miejsca odwiertu. Prace te, dokonano specjalistycznym sprzętem. W sobotę, 3 września, wykonany został odwiert. Z satysfakcja można było stwierdzić, że sprzęt do odwiertu jest w dobrym stanie, że wyposażenie do studni jest z materiałów najwyższej jakości, dostępnych w Togo i częściowo sprowadzonych z Ghany. Również ekipa, która obsługiwała sprzęt i wykonywała wszystkie czynności przy odwiercie była bardzo sprawna i kompetentna. W przeciągu pięciu godzin dokonano odwiertu i zabezpieczono go. Woda została znaleziona w skale, na głębokości 46 metrów. Wydajność odwiertu   okazała się nad podziw dobra, wynosi 20 m3 na godzinę. Woda jest krystalicznie czysta i bardzo smaczna.  Ponieważ wydajność odwiertu okazała się bardzo dobra, mieszkańcy wioski zwrócili się do szefa firmy z pytaniem, czy jest możliwość zainstalowania pompy elektrycznej z politankiem. Odpowiedz była pozytywna z zastrzeżeniem, że to wymaga sprawdzenia. W sobotę 10 września odbyło się pierwsze pompowanie wody w celu oczyszczenia źródła z ziemi, która opadła na dno odwiertu w czasie prac wiertniczych. Prace te pozwoliły na stwierdzenie, że pompa elektryczna działa bardzo dobrze, lustro wody widoczne w rurze nie obniżyło się podczas 4 godzinnego pompowania. Zdecydowano, że zrobiona zostanie instalacje elektryczna: pompa o wydajności 0,75 KM i zbiornik o pojemności 2 000 l.  Według dokonanych pomiarów, w przeciągu godziny, polytank tej wielkości napełniany jest trzykrotnie. W piątek 16 września całość instalacji została zamontowana. Polytank został umieszczony na podwyższeniu wysokości 6 m, który uprzednio został wbetonowany i obudowany podestem betonowym.

Ze względu na obfite opady deszczu w drugiej połowie września i w październiku, inauguracji dokonaliśmy dopiero 3 listopada. Msza św. dziękczynna, w intencji Członków Fundacji «Sięgnij Nieba» jak i wszystkich Darczyńców odprawiona została u nas, w kaplicy u Sióstr.  Ceremonia poświecenia i inauguracja studni, odbyły się tego samego dnia już we wiosce przy studni, z udziałem mieszkańców wioski.

Podczas uroczystości, na ręce obecnych sióstr, szef wioski, złożył Darczyńcom podziękowanie za wielki dar wody pitnej, która przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wioski, zwłaszcza sytuacji zdrowotnej.

Siostra Aldona, zabierając glos, wyraziła radość z tego, że projekt został zrealizowany. W obecności wszystkich zebranych podziękowała Fundacji i ofiarodawcom za dar serca, zwłaszcza Parafii MB z Góry Karmel z Bydgoszczy, czyli Wam Kochani.

Kochani, lokalne, afrykańskie przysłowie mówi: «gdy umyto ci plecy, umyj sobie przynajmniej brzuch». Tym przysłowiem mieszkańcy wioski wyrazili gotowość do dobrego zajmowania się otrzymanym wielkim darem źródła wody pitnej. Dołączam się do tej deklaracji i zapewniam, że studnia otoczona zostanie należytą troska. Raz jeszcze, wyrażam ogromna wdzięczność i zapewniam o modlitwie i pamięci.  s. Aldona SSpS