XXXII Niedziela Zwykła

08.11.2020


Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

                                               (Mt 24, 42a.44)

W drugą niedzielę miesiąca, naszą wdzięczną modlitwą ogarniamy

wszystkich dobroczyńców naszej Parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostają wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta dla naszego kościoła wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą; dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.
 2. Dzisiaj o godz. 17.00 w kościele ostatnie w tym roku Wymienianki.
 3. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach zostaje przedłużony aż do końca listopada.
 4. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadzi dzisiaj w kruchcie zbiórkę książek. W ten sposób nasza Parafia włączy się do akcji Zbieramy książki dla hospicjum Sure Ryde w Bydgoszczy.
 5. W najbliższą środę, 11. listopada, pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych.
 6. W przyszłą niedzielę, w kruchcie, Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego będą rozprowadzać kalendarze misyjne na 2021 rok.
 7. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
 8. Dziękujemy za złożone ofiary.
 9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
 11. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 12. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXXII Niedziela Zwykła

 

W czasie pandemii pamiętajmy!

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św.