XXX Niedziela Zwykła

29.10.2023

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”. (Mt 22, 34-40)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: dzisiaj o godz. 17.00, w poniedziałek i wtorek o godz. 18.00. Ostatni różaniec z udziałem dzieci (szczególnie uczniów kl. II i III) w poniedziałek o godz. 18.00. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają wszystkich, którym trudność sprawia dotarcie do kościoła, na październikowy różaniec w poniedziałek i wtorek na godz. 17.00, do kaplicy przy ul. Borówkowej 9.
 2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na prelekcję w poniedziałek – 30 października – po wieczornej Mszy św. Tematem spotkania będzie: Co wspólnego mają Bóg ze zbożem, a ksiądz z księżycem. Prelekcje poprowadzi profesor Andrzej DYSZAK z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 3. Przypominamy o próbach chóru. Oprócz dotychczas śpiewających chórzystów zapraszamy wszystkich chętnych na próby w czwartki o godz. 19.30 w sali w domu parafialnym.
 4. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. Zapraszamy także dziewczynki, które chcą dołączyć do grupy.
 5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym Cmentarzu Parafialnym, w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu, zostanie odprawiona o godz. 13.30! W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.30!
 6. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu.
 7. W związku z ogromnymi kosztami śmieci z cmentarza, bardzo prosimy – przy okazji zbliżającej się Uroczystości wszystkich Świętych – by choć pewną część zużytych zniczy czy wkładów ze zniczy oraz opakowań po nich, zabrać i wrzucić do domowych odpadów. Jest to oczywiście propozycja, prośba, a nie wymóg.
 8. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. Termin dzierżawy niektórych miejsc – o czym od wielu lat regularne przypominamy – dawno upłynął. W związku z tym przypominamy, że po upływie 20 lat nieopłacony grób przechodzi ponownie do dyspozycji administrującego cmentarzem – w tym przypadku Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy – i będzie użyty do pochówku, niezależnie od tego, czy postawiony jest na nim pomnik, czy też nie. Należy również przewidywać, że ciągle rosnące koszty utrzymania cmentarza będą pociągały za sobą konieczność wzrostu cen dzierżawy grobów (najprawdopodobniej od nowego roku).
 9. W Dzień Zaduszny (2 listopada) Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30.
 10. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu od 2 do 8 listopada (w niedzielę o godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 18.00).
 11. W najbliższy czwartek nie będzie próby chóru.
 12. Rozpoczyna się XLII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Szczegóły w ulotkach i na plakatach.
 13. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek I Krąg Domowego Kościoła zaprasza na wieczorną Mszę św. i nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po porannej Mszy św. udamy się do chorych. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych od godz. 17.15.
 14. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończymy w sobotę rano, o godz. 7.00, nabożeństwem różańcowym Rodziny Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego czuwania. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić, w tym trudnym czasie, bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu i świątyni w konkretnej godzinie czuwania. Bardzo prosimy, by osoby zdecydowane na nocne czuwanie, zapisywały się na konkretną godzinę nocy. Wszyscy pozostali mogą uczestniczyć w adoracji w dowolnej porze.
 15. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary.
 16. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 17. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 18. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 19. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 20. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXX Niedziela Zwykła

Msza święta gregoriańska

oznacza 30 Mszy świętych

odprawianych w kolejnych dniach,

ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r.:

 • Msza święta sprawowana jest w intencji jednej osoby;
 • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
 • odprawiana 30 razy(30 Mszy świętych);
 • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni(bez przerw).