XXX Niedziela Zwykła

23.10.2022

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
(z Ps 34)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną. Po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na misje.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty po Mszy św. o godz. 7.30.
 3. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają na różaniec, od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, do kaplicy przy ul. Borówkowej 9.
 4. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Parafialnego Koła Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 5. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek o godz. 18.00.
 6. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkoły średniej, odbędzie się w najbliższą sobotę 22 października o godz. 9.30 w kościele.
 7. Siostra Gabriela zaprasza na spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym.
 8. Czuwanie Szkoły Maryi w sobotę po wieczornej Mszy św.
 9. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Siostry Faustyny. Tym razem udamy się do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu. Po drodze zwiedzimy także atrakcje Wągrowca. Koszt: 90 zł. od osoby (w tym przejazd oraz ubezpieczenie). Wyjazd w dniu 11 listopada o godz. 6.00. Autobus będzie podstawiony przy kościele od ul. Spacerowej. Wszystkich chętnych do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu prosimy o zapisywanie się w Biurze Parafialnym i uiszczenia opłaty 9 listopada.
 10. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym Cmentarzu Parafialnym, w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu, zostanie odprawiona o godz. 13.30! W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.30.
 11. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu.
 12. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu od 2 do 5 i od 7 do 8 listopada ( w dni powszednie o godz. 18.00). Nie będzie Wymienianek w niedzielę 6 listopada, gdyż w tym dniu, w ramach wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa, planowana jest wspólna modlitwa za zmarłych na cmentarzu przy ul. Tańskich. Wypełnione karty z wypisanymi imionami zmarłych składamy w Biurze Parafialnym uzgadniając przy okazji termin modlitwy.
 13. W związku z ogromnymi kosztami śmieci z cmentarza, bardzo prosimy – przy okazji zbliżającej się Uroczystości wszystkich Świętych – by choć pewną część zużytych zniczy czy wkładów do zniczy oraz opakowań po nich, zabrać i wrzucić do domowych odpadów. Jest to oczywiście propozycja, prośba, a nie wymóg.
 14. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. Termin dzierżawy niektórych miejsc – o czym od wielu lat regularne przypominamy – dawno upłynął. W związku z tym przypominamy, że po upływie 20 lat nieopłacony grób przechodzi ponownie do dyspozycji administrującego cmentarzem – w tym przypadku Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy – i będzie użyty do pochówku, niezależnie od tego, czy postawiony jest na nim pomnik, czy też nie.
 15. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
 16. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 17. Dziękujemy za złożone ofiary.
 18. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 19. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 20. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

XXX Niedziela Zwykłą