XXX Niedziela Zwykła

24.10.2021


        Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

(Hbr 5, 1-6)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną. W czasie wszystkich Mszy św. świadectwo o swojej pracy misyjnej w Korei Południowej daje Siostra Hanna Lellek ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Po Mszach św. można złożyć ofiarę do puszek na rzecz misji i nabyć kalendarze misyjne na 2022 rok.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty po porannej Mszy św. Kandydaci do bierzmowania i pozostała młodzież uczestniczą w nabożeństwach wraz z dorosłymi, natomiast dzieci zapraszamy szczególnie w piątki na godz. 18.00.
 3. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają wszystkich, którym trudność sprawia dotarcie do kościoła, na październikowy różaniec od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 do kaplicy przy ul. Borówkowej 9.
 4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym Cmentarzu Parafialnym, w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu, zostanie odprawiona o godz. 13.30! W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.30.
 5. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu. Zebrane pieniądze, jak co roku, przeznaczamy na Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej.
 6. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu od 2 do 8 listopada ( w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 17.00). Wypełnione karty składamy w Biurze Parafialnym uzgadniając przy okazji termin modlitwy za zmarłych.
 7. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. Termin dzierżawy niektórych miejsc – o czym od wielu lat regularne przypominamy – dawno upłynął. W związku z tym przypominamy, że po upływie 20 lat nieopłacony grób przechodzi ponownie do dyspozycji administrującego cmentarzem – w tym przypadku Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy – i będzie użyty do pochówku, niezależnie od tego, czy postawiony jest na nim pomnik, czy też nie. Przez szereg lat wykazaliśmy bardzo dużą cierpliwość i wyrozumiałość. Wielokrotnie wysyłaliśmy listowne przypomnienia i prośby. W związku z powyższym informujemy, że od 1. stycznia 2020 roku nieopłacone groby są kasowane. W przypadku kasacji grobu, nagrobek należy odebrać u zarządcy cmentarza – jest nim Zakład Pogrzebowy Karola Boruckiego – w terminie określonym w regulaminie cmentarza.
 8. Parafialny Odział Akcji Katolickiejzaprasza wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania w dniu 11. listopada br. do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku. Koszt: 75 zł. od osoby (obejmuje on przejazd oraz ubezpieczenie od NW). Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Parafialnym wraz wpłatą. Termin zapisów do 8. listopada br. Wyjazd o godz. 6.00. Autobus będzie podstawiony przy kościele (ul. Spacerowej 69) od strony kanału.
 9. W gablocie wywieszono plan XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.
 10. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek po wieczornej Mszy św.
 11. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku tylko przed południem. W czwartek dodatkowy, popołudniowy dyżur od godz. 17.00 do 18.00.
 12. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 13. Dziękujemy za złożone ofiary.
 14. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 15. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 16. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ubiegłym tygodniu odeszli z tego świata: śp. Czesław Pitulski i śp. Jadwiga Majewska, której pogrzeb rozpocznie się we wtorek o godz. 10.00, Mszą św. w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym.

Plik PDF do pobrania: XXX Niedziela Zwykła

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św.