XXVII Niedziela Zwykła

06.10.2019

Nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: Oto ucisk i przemoc… Krzywda mi się dzieje, a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca proroka, ale też każdego z nas, by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Nim całą nadzieję. Dla tego, kto wierzy, naprawdę nie ma nic niemożliwego: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wiara przeprowadza nas przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się buntujemy. Kiedy przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie tylko nas nie zabijają, ale ostatecznie prowadzą nas do pełni życia, która jest w Chrystusie zmartwychwstałym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony małoletnich” (List okólny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 3 maja 2011 r.).

Dnia 28 września 2019 r. podczas spotkania duchowieństwa diecezji bydgoskiej, na którym obecny był o. Adam Żak, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, ks. Biskup Jan Tyrawa zatwierdził Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej. Dokument ten, owoc współpracy Zespołu ds. prewencji diecezji bydgoskiej z Zespołem ds. prewencji archidiecezji gnieźnieńskiej, zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa kanonicznego dotyczących przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu oraz polskiego prawa karnego, procedury postępowania w przypadkach podejrzenia o popełnienie przestępstwa, a także zasady organizacji bezpiecznej opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Pełen tekst Zasad oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prewencję i ochronę małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej można znaleźć na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl w części Instytucje w zakładce Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Bydgoskiej

 1. Dzisiaj w kruchcie kościoła zbierane są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz składki na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty po porannej Mszy św.. Kandydaci do bierzmowania i pozostała młodzież uczestniczy w nabożeństwach wraz z dorosłymi, natomiast dzieci w piątki o godz. 18.00. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają na różaniec od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 do kaplicy przy ul. Borówkowej 9.
 3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30, poświęcimy różańce dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej.
 4. W poniedziałek w liturgii obchodzimy wspomnienie NMP Różańcowej.
 5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski. Przed kościołami w całej Polsce zbierane będą ofiary na fundusz stypendialny, wspierający ubogą, a zdolną młodzież szkolną i studentów – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone ze Mszą św. o godz. 17.30. i procesją ze świecami do figury Matki Bożej. Rozpoczniemy nabożeństwem różańcowym o godz. 17.00.
 7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w przyszłą sobotę w sali parafialnej: klas VII o godz. 9.00, klas VIII o godz. 10.00 i klas I szkoły średniej o godz. 11.00.
 8. Z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Siostry Misjonarki organizują zbiórkę zwykłych i elastycznych bandaży, niepotrzebnych telefonów komórkowych, tabletów i okularów. Skrzynka będzie wystawiona w kruchcie kościoła przez cały miesiąc październik. Więcej informacji na plakacie.
 9. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej,
 • Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. na plebanii,
 • Kręgu Rejonowego Domowego Kościoła w czwartek po wieczornej Mszy św. w sali parafialnej,
 • Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15,
 • Ministrantów i chłopców, którzy chcą zostać ministrantami w piątek o godz. 17.00,
 • Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 17.00 w sali parafialnej,
 • Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
 1. Intencje Mszy św. przyjmujemy także w niedziele po Mszach św.
 2. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego.
 3. Dziękujemy za złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną naszej Parafii. W przyszłą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca.
 4. Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXVII Niedziela Zwykła