XXVI Niedziela Zwykła

25.09.2022

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. (1 Tm 6,11-16)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. We wrześniu zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa odbywają się: dzisiaj w niedziele o godz. 17.00oraz od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św.
 2. W sobotę rozpoczyna się październik, będący miesiącem modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w najbliższą sobotę, która jest zarazem pierwszą sobotą miesiąca, po porannej Mszy św. o godz. 7.30.
 3. Poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30. Podobnie jak w ubiegłych latach prosimy, by rodzice sami kupili dzieciom różańce.
 4. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejny wykład. Odbędzie się on w najbliższy poniedziałek, 26 września, po wieczornej Mszy św., w sali parafialnej. Tematem prelekcji będzie: Wyznanie wiary w wielkich muzycznych interpretacjach, a prelegentem pani dr Anna Szarapka.
 6. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkoły średniej, odbędzie się w najbliższą sobotę 1 października o godz. 9.30 w kościele.
 7. Siostra Gabriela zaprasza dziewczęta na kolejne spotkanie Dzieci Maryi, w sobotę 1 października o godz. 10.00 w sali parafialnej.
 8. W czwartek przypada Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 9. W przyszłą niedzielę, w kruchcie kościoła, będą zbierane składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 10. W sobotę, 1 października, o godz. 12.00, z Katedry wyruszy w kierunku kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy Rodzinny różaniec ulicami Bydgoszczy, organizowany przez bydgoski oddział Wojowników Maryi.
 11. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
 12. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 13. Dziękujemy za złożone ofiary.
 14. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 15. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 16. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Katarzynę Pawlisz.

Plik PDF do pobrania: XXVI Niedziela Zwykłą