XXV Niedziela Zwykła

24.09.2023

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. (Iz 55, 6-9)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. We wrześniu zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa odbywają się od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św., w sobotę po porannej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 17.00.
 2. Spotkanie IV Kręgu Domowego Kościoła dzisiaj o godz. 14.00.
 3. Proboszcz Parafii pw. Bł. Michała Kozala Bp. i M. w Bydgoszczy, Ks. Kan. Tadeusz Putz, zaprasza na obchody 130 rocznicy urodzin Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka zostanie odprawiona we wtorek, 26 września, o godz. 17.00.
 4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się październik, będący miesiącem modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w pierwszą sobotę miesiąca (7 października – Wspomnienie NMP Różańcowej) o godz. 7.00, w pozostałe soboty po porannej Mszy św. o godz. 7.30.
 5. W piątek przypada Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 6. Przypominamy o próbach chóru. Oprócz dotychczas śpiewających chórzystów zapraszamy wszystkich chętnych na próby w czwartki o godz. 19.30 w sali w domu parafialnym. Do rozpoczęcia śpiewania w chórze nie jest konieczna znajomość czytania nut! Zachęcamy Panie i Panów, starszych i młodszych. Próby będą odbywać się regularnie raz w tygodniu. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na plakacie wywieszonym w gablocie.
 7. Poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30. Podobnie jak w ubiegłych latach prosimy, by rodzice sami kupili dzieciom różańce.
 8. Karty ze zgłoszeniami – dzieci do I Komunii Świętej i młodzieży z klasy VII do bierzmowania – można jeszcze składać w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
 9. Siostra Gabriela zaprasza na spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. Zapraszamy także dziewczynki, które chcą dołączyć do grupy.
 10. Spotkanie Służby Liturgicznej w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym.
 11. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary.
 12. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 13. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 14. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 15. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 16. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXV Niedziela Zwykła

Nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca

Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.

Słowa Jezusa do s. Łucji: „Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.  Pierwsze – bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.  Drugie – przeciwko Jej Dziewictwu.  Trzecie – przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.  Czwarte – bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.  Piąte – bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.  Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić Mnie o ten mały akt wynagrodzenia.  A poza względem dla Niej chciałem poruszyć Moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić.  Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia.”

 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Jezusa za pośrednictwem Maryi. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

 

Cztery warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca:

Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:

 1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z sakramentu pojednania wcześniej (np. w pierwszy piątek), oby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.  Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi pod adresem Najświętszej Maryi Panny, którą można wzbudzić np. w czasie przygotowywania się do tego sakramentu.
 2. Przyjmować Komunię św. przez pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.
 3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych.
 4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:

„To jest prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski. Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu mojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością.”

 

Nabożeństwo pierwszosobotnie można również odprawiać w niedziele, jeśli ktoś nie jest w stanie spełnić wszystkich warunków w sobotę.  Istotna jest intencja wynagradzająca.  Maryja powiedziała do s. Łucji: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.”