XXV Niedziela Zwykła

18.09.2022

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu. (1 Tm 2,1-8)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Z radością informujemy, że w sobotę, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, z rąk Przeora klasztoru Karmelitów Bosych, Ojca Pawła Hańczaka OCD, Ks. Proboszcz, otrzymał w darze dla naszego kościoła, relikwie Św. Rafała Kalinowskiego. Relikwie wraz z obrazem stanowić będą przede wszystkim przedmiot kultu, ale także ostatecznie dopełnią wystrój naszej świątyni. Ten święty był nie tylko Polakiem, ale także patriotą, żołnierzem, inżynierem, powstańcem, zakonnikiem, karmelitą bosym, kapłanem, spowiednikiem, człowiekiem wielkiej wiary, który posiadał niezwykły dar nawracania grzeszników do Pana Boga. Wprowadzenie relikwii Św. Rafała do naszej świątyni planowane jest na czas wizytacji biskupiej, w niedzielę 6 listopada br. Już dzisiaj prośmy, by Św. Rafał, który należał go wielkiej RODZINY KARMELITAŃSKIEJ, wyjednywał dla naszej Parafii szczególne łaski od Pana Boga, by wstawiał się za nami i za wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza za tymi, którzy zbłądzili w życiu, daleko odeszli od Boga i potrzebują daru głębokiego nawrócenia.
 2. We wrześniu zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa odbywają się od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św., w sobotę po porannej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 17.00, a więc przed wieczorną Mszą św.
 3. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają na nabożeństwo ku czci bł. Matki Józefy w kaplicy przy ul. Borówkowej 9. Początek we wtorek 20 września o godz. 17.00.
 4. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w najbliższy czwartek o godz. 18.00.
 5. Przypominamy, że najbliższy termin bierzmowania planowany jest na niedzielę 6 listopada br., kiedy w parafii przeżywać będziemy wizytację naszego Biskupa Krzysztofa. Kolejne spotkanie kandydatów z klas pierwszych szkoły średniej, odbędzie się w najbliższą sobotę 24 września o godz. 9.00 w sali parafialnej.
 6. Siostra Gabriela zaprasza dziewczęta na pierwsze spotkanie Dzieci Maryi, w sobotę 24 września o godz. 10.00 w sali parafialnej.
 7. Przypominamy, że najbliższe dwa terminy Uroczystości I Komunii Świętej planowane są na: sobotę 27 maja 2023 r. o godz. 10.00 oraz niedzielę 28 maja 2023 r. o godz. 10.00. Pierwsza katecheza dla dzieci przygotowujących się do tej uroczystości odbędzie się w sobotę 24 września o godz. 11.00 w sali parafialnej.
 8. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
 9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 10. Dziękujemy za złożone ofiary.
 11. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 12. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 13. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Andrzeja Kędzię.

Plik PDF do pobrania: XXV Niedziela Zwykłą