XXV Niedziela Zwykła

20.09.2020

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. (Iz 55, 6-9)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Młodzież klas VIII szkoły podstawowej oraz klas I i II szkoły średniej, która rozpoczyna kolejny etap przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, prosimy by dzisiaj odebrała indeksy (książeczki) do bierzmowania.
 2. Dzisiaj w kruchcie kościoła zbierane są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 3. W sobotę 26. września w kościele o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii Świętej oraz ich rodziców. Wtedy też zostaną wydane dzieciom dzienniczki.
 4. Spotkanie, dzieci (wraz z rodzicami), które będą miały I Komunię Świętą 27. września, odbędzie się w środę 23. września o godz.17.00.w kościele.
 5. Katecheza przedmałżeńska z kursem tańca odbędzie się w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze. Więcej informacji na plakacie w gablocie ogłoszeń.
 6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00,
 • Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15,
 • V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek po wieczornej Mszy św. w plebanii,
 • Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej,
 • Szkoły Maryi w sobotę na Mszy św. o godz. 18.30 i następującej po niej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 1. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
 2. Dziękujemy za złożone ofiary.
 3. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 4. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
 5. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 6. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXV Niedziela Zwykła

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Bydgoszczy, Ks. dr Marcin Jiers, przypomina, że „wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos”. Przy wejściach do kościoła (w kruchcie i zakrystii) oraz na chórze zamontowano łokciowe dozowniki z płynem do dezynfekcji.