Uroczystość Św. Jana Pawła II – XXIX Niedziela Zwykła

22.10.2023

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!” Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. (Mt 22, 15-21)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Przed kościołami w całej Polsce zbierane są ofiary na misje. W kruchcie Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego rozprowadzają kalendarze misyjne.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty po porannej Mszy św. o godz. 7.30. Różaniec z udziałem dzieci (szczególnie uczniów kl. II i III) w tym tygodniu poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają wszystkich, którym trudność sprawia dotarcie do kościoła, na październikowy różaniec, od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, do kaplicy przy ul. Borówkowej 9.
 3. Przypominamy o próbach chóru. Oprócz dotychczas śpiewających chórzystów zapraszamy wszystkich chętnych na próby w czwartki o godz. 19.30 w sali w domu parafialnym.
 4. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w najbliższy czwartek o godz. 18.00.
 5. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. Zapraszamy także dziewczynki, które chcą dołączyć do grupy.
 6. Spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła w najbliższą sobotę o godz. 18.00.
 7. Czuwanie Szkoły Maryi w sobotę po wieczornej Mszy św.
 8. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym Cmentarzu Parafialnym, w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu, zostanie odprawiona o godz. 13.30! W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.30.
 9. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu.
 10. W związku z ogromnymi kosztami śmieci z cmentarza, bardzo prosimy – przy okazji zbliżającej się Uroczystości wszystkich Świętych – by choć pewną część zużytych zniczy czy wkładów ze zniczy oraz opakowań po nich, zabrać i wrzucić do domowych odpadów. Jest to oczywiście propozycja, prośba, a nie wymóg.
 11. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. Termin dzierżawy niektórych miejsc – o czym od wielu lat regularne przypominamy – dawno upłynął. W związku z tym przypominamy, że po upływie 20 lat nieopłacony grób przechodzi ponownie do dyspozycji administrującego cmentarzem – w tym przypadku Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy – i będzie użyty do pochówku, niezależnie od tego, czy postawiony jest na nim pomnik, czy też nie. Należy również przewidywać, że ciągle rosnące koszty utrzymania cmentarza będą pociągały za sobą konieczność wzrostu cen dzierżawy grobów (najprawdopodobniej od nowego roku).
 12. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu od 2 do 8 listopada (w niedzielę o godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 18.00).
 13. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na prelekcję. w poniedziałek – 30 października – po wieczornej Mszy św. Tematem spotkania będzie: Co wspólnego mają Bóg ze zbożem, a ksiądz z księżycem. Prelekcje poprowadzi profesor Andrzej DYSZAK z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 14. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary.
 15. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 16. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem od godz. 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 17. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 18. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 19. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XXIX Niedziela Zwykła

Wymienianki (wypominki) za zmarłych. Czym są i dlaczego je zamawiamy?

Modlitwa błagalna za zmarłych, zwana wymieniankami (np. w Wielkopolsce) lub wypominkami była praktykowana już w starożytności! Skąd wzięła się ta forma modlitwy za zmarłych? Dlaczego co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych zamawiamy wypominki?

Wymienianki za zmarłych to modlitwa połączona z wymienianiem imion (niekiedy nazwisk) naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, dzieci.

Skąd wzięły się wymienianki?

Wypominki w starożytnej liturgii odczytywano podczas tzw. dyptyki, na których zapisywano zarówno składających ofiarę, jak i tych, za których ona była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo, dlatego z czasem zastąpiły je krótsze memento (czyli wspomnienia).

Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy Świętych za zmarłych pokutujących w czyśćcu. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Używa wtedy słów: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości (II Modlitwa Eucharystyczna).

Po co składamy wymienianki za zmarłych?

Dzisiejsze wymienianki, są kontynuacją starożytnych dyptyków. Mają bardzo podobny sens. Przede wszystkim są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wymieniankowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę,

że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. 

Podobnie jak w starożytności, do dzisiaj wymienianki związane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych na kartkach wymieniankowych odprawiana jest niekiedy Msza św. – w naszej tradycji to różaniec za zmarłych. Warto pamiętać, że wymienianki nie są tylko i wyłącznie tradycją Kościoła. To modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.

Składając prośbę o wypominki pamiętajmy o tym, że to szczególny wyraz miłości i wyjątkowy sposób modlitwy za dusze tych, którzy już odeszli.

Kiedy odmawiane są wypominki za zmarłych?

Modlitwa ta odmawiana jest w naszej Parafii codziennie w wymieniankach jednorazowych – przez 8 dni od Dnia Zadusznych.