XXIII Niedziela Zwykła

05.09.2021

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

(Mk 7, 31-37)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Powróciliśmy do całorocznego porządku Mszy św. W niedzielę odprawiane są o godz. 7.30, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 17.30, natomiast w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.30.
 2. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności z Afgańczykami. W każdym kościele i kaplicy w Polsce prosimy Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Św. przeprowadzamy zbiórkę pieniędzy do puszek, na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą.
 3. Dzisiaj o godz. 10.30 poświęcimy tornistry, podręczniki i inne przybory szkolne dzieciom pierwszych klas szkoły podstawowej. Rozdajemy także zgłoszenia dla dzieci, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Świętej oraz dla młodzieży z klasy VII, rozpoczynającej trzyletni okres przygotowania do bierzmowania. Przypominamy, że do I Komunii Świętej przystępują dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej. Przyszłoroczna Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii planowana jest na ostatnią niedzielę maja tj. 29 maja 2022, podczas Mszy św. o godz. 10.00. Formularze należ dostarczyć do niedzieli 19 września.
 4. We wrześniu zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa odbywają się od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 17.00, a więc przed wieczorną Mszą św.
 5. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty dobędzie się w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 6. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek po wieczornej Mszy św. w plebanii.
 7. W najbliższą środę obchodzimy w naszej katedrze odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki Diecezji Bydgoskiej. Program uroczystości i przygotowania do niej, został wywieszony w gablocie ogłoszeń.
 8. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku tylko przed południem. Od czwartku powracamy także do popołudniowego dyżuru w czwartki od godz. 17.00 do 18.00.
 9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 10. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Podobnie jak w sierpniu, ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na relikwiarz i relikwiarium dla relikwii św. Jana Pawła II. Obie te rzeczy zostały już zamówione, a koszt ich wyniesie niecałe 7000 zł. Do tej pory z drugiej niedzieli sierpnia oraz z indywidualnych ofiar zebraliśmy na ten cel 5500 zł.
 11. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 12. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 13. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Eustachego Czerniaka. Jego pogrzeb rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00, w kaplicy na naszym parafialnym cmentarzu.

Plik PDF do pobrania: XXIII Niedziela Zwykła

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św.