XXIII Niedziela Zwykła

06.09.2020

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj”

i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie:

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!” Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. (Rz 13,8-10)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Bydgoszczy, dr Marcin Jiers, przypomina, że „wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos”. Przy wejściach do kościoła (w kruchcie i zakrystii) oraz na chórze zamontowano łokciowe dozowniki z płynem do dezynfekcji.
 2. Powróciliśmy do całorocznego porządku Mszy św. W niedzielę odprawiane są o godz. 7.30, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 17.30, natomiast w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.30.
 3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30. poświecimy tornistry i przybory szkolne dzieciom klas pierwszych szkoły podstawowej.
 4. Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30, będą rozdawane formularze zgłoszeniowe dla dzieci, które chcą przystąpić do I Komunii Świętej oraz dla młodzieży klas VII, którzy pragną rozpocząć przygotowanie do bierzmowania. Przypominamy, że do I Komunii Świętej przystępują dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej. Przyszłoroczna Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii planowana jest na ostatnią niedzielę maja tj. 30.05.2021, podczas Mszy św. o godz. 10.00. Formularze należ dostarczyć do niedzieli 13. września.
 5. Młodzież ubiegłorocznych klas 8 oraz 1 i 2 szkół średnich prosimy o oddanie do dzisiaj indeksów (dzienniczków) do bierzmowania. Jest to warunek w przejściu kolejnego etapu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 6. Przypominamy, że w naszej Parafii działa Pogodna Wspólnota. Bardzo zapraszamy na spotkania wszystkich seniorów, którzy pragną spotkania z drugim człowiekiem przy kawie, herbacie, także piosence, muzyce i  Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki, w godz. od 16.00 do 18.00. Najbliższe spotkanie, połączone ze spotkaniem Koła Przyjaciół Radia Maryja, w poniedziałek 7. września o godz. 16.00.
 7. We wtorek, 8. września, w liturgii obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki naszej Diecezji.
 8. Zbiórka kandydatów na ministrantów i wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami w najbliższy piątek o godz. 17.00 w sali parafialnej.
 9. Spotkanie lektorów i ministrantów w najbliższą sobotę o godz. 9.00.
 10. Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
 11. W przyszłą niedzielę zapraszamy na kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone ze Mszą św. i procesją ze świecami do figury Matki Bożej. Początek o godz. 16.45 w kościele.
 12. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
 13. W gablocie zamieściliśmy informację o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Starego Fordonu do Opłaca.
 14. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. odprawionych w tym dniu przeznaczamy na dalsze remonty i modernizacje w obiektach parafialnych.
 15. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 16. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
 17. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 18. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie do Pana śp. Irena Grzymkowska. Jej pogrzeb rozpocznie się Mszą św. pogrzebową w naszym kościele w poniedziałek o godz. 11.00, a dalsze ceremonie pogrzebowe odbędą się na cmentarzu Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy o godz.12.30.

Plik PDF do pobrania: XXIII Niedziela Zwykła