XXI Niedziela Zwykła

25.08.2019

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Od przyszłej niedzieli powracamy do zwyczajnego porządku Mszy św. w ciągu roku: w niedziele godz.: 7.30, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i o 17.30, w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.30.
 2. Jutro w liturgii obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i o 18.30.
 3. Poświęcenie tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych dla pierwszych klas szkoły podstawowej odbędzie się w niedzielę 1. września podczas Mszy św. o godz. 10.30. Wtedy także, rozdamy zgłoszenia dla dzieci, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Świętej oraz dla młodzieży z klasy VII, rozpoczynającej trzyletni okres przygotowania do bierzmowania.
 4. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Księża Biskupi apelują do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia wyłożyliśmy przy wyjściu z kościoła.  Plik PDF do pobrania: Wzór oświadczenia rodziców
 5. Przypominamy, że września, podczas Mszy św. o godz. 18.30, Ks. Biskup Jan Tyrawa, udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży, która w tym roku ukończyła gimnazjum. Przed tym wydarzeniem odbędą się spotkania dla kandydatów. Spotkania są obowiązkowe! Do końca sierpnia, osoby, które były ochrzczone nie w naszej Parafii, muszą dostarczyć metryki chrztu św., jeżeli jeszcze tego nie uczyniły. Na pierwszym ze spotkań należy podać wybrane do bierzmowania imię oraz świadka bierzmowania. Terminy spotkań: w sobotę 7. września o godz. 10.00; w czwartek 12. września o godz. 19.00; w piątek 13. września o godz. 19.00; w sobotę 14. września o godz. 10.00 (spowiedź św. przed bierzmowaniem i spotkanie).
 6. Młodzież ubiegłorocznych klas 8 i 3 klasy gimnazjalnej prosimy o oddanie, do przyszłej niedzieli (do 1. września), indeksów (dzienniczków) do bierzmowania. Jest to warunek w przejściu kolejnego etapu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 7. Najbliższa Wyprzedaż Garażowa odbędzie się w najbliższą sobotę, 31. sierpnia. Więcej informacji zamieszczono na plakacie w gablocie ogłoszeń.
 8. Szkoła Maryi zaprasza na Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższą sobotę. Początek o godz. 18.30.
 9. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Parafialna Księga Abstynencji.
 10. Dziękujemy za składane ofiary i pomoc.
 11. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego numeru dołączony jest modlitewnik na wrzesień.
 12. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Kluczyńskiego.

Plik PDF do pobrania: XXI Niedziela Zwykła