XVI Niedziela Zwykła

26.07.2020

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8,26-27)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o 17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 18.30.
 2. Dzisiaj w kruchcie kościoła zbierane są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 3. Od dzisiaj rozpoczynamy coroczną Akcję Święty Krzysztof – 1 grosz za szczęśliwie przejechany 1 kilometr, który przeznaczamy na środki transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel można również wrzucać – dzisiaj do puszek przed kościołem, a także od dzisiaj aż do niedzieli 26. lipca włącznie, do skarbony pod chórem, pod figurą św. Antoniego z Padwy.
 4. W sobotę w liturgii obchodzimy święto Św. Jakuba Apostoła. Po porannej Mszy św. pobłogosławimy nowo zakupione samochody, motory i rowery. Składkę z porannej Mszy św. przeznaczamy na wsparcie Akcji Święty Krzysztof.
 5. Szkoła Maryi zaprasza na Eucharystyczny Wieczór Uwielbienia w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św. Więcej informacji na plakacie.
 6. W poniedziałek o godz. 16.00 zapraszamy do sali parafialnej na spotkanie Pogodnej Wspólnoty .
 7. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
 8. Dziękujemy za złożone ofiary.
 9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
 11. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 12. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XVI Niedziela Zwykła