XIV Niedziela Zwykła

04.07.2021

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. (Mk 6, 1-6)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że przed 50-laty, decyzją Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polskie, powołał – przy ówczesnym Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych – ośrodek duszpasterski dla osiedli Miedzyń i Prądy, a jego duszpasterzem ustanowił Ks. Kanonika Kazimierza Drapałę. Ośrodek ten i posługa Ks. Kanonika stały się fundamentem w podjęciu późniejszej decyzji o powołaniu do istnienia parafii pw. NMP z Góry Karmel i o budowie naszego kościoła.
 2. Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o 17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 18.30.
 3. Jutro przypada, w naszej Parafii, czas diecezjalnej, całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Czuwanie rozpoczniemy równocześnie w kościele i w kaplicy Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9 o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie adoracji u Sióstr o godz. 17.00; w kościele o godz. 18.15.
 4. W środę rozpoczynamy nowennę przed naszym parafialnym odpustem. Będzie to zarazem nowenna przygotowująca naszą wspólnotę do przyjęcia w dniu odpustu, relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia, Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Modlitwę nowennową, połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia, przeżywać będziemy: w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00, w sobotę po Mszy św. o godz. 7.30, natomiast w pozostałe dni po wieczornych Mszach św.
 5. Msza św. odpustowa w naszym kościele zostanie odprawiona piątek, 16 lipca, o godz. 18.00. Przewodniczyć jej będzie tegoroczny neoprezbitera, Hubert Kowalewski, ze Zgromadzenia Misjonarzy Wincentego a Paulo. Podobnie jak w zeszłym roku, ze względu na zagrożenia epidemiczne, nie przewidujemy odpustowej agapy (poczęstunku) i koncertu po Mszy św. Osoby, które chcą w tym dniu przyjąć szkaplerz, prosimy o zapisanie się w Biurze Parafialnym.
 6. W trakcie odpustowej procesji, bardzo prosimy dziewczynki o sypanie kwiatków.
 7. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko przed południem. Do końca wakacji nie będzie dodatkowego dyżuru w czwartek popołudniu.
 8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 9. Dziękujemy za złożone ofiary. Dziękujemy szczególnie osobom, które ufundowały relikwiarz dla relikwii Św. Faustyny Kowalskiej. Musimy pokryć jeszcze koszty zamówionego relikwiarium, czyli złoconej gabloty do wystawienia relikwiarza. Jej koszt to 2350 zł. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiarami z wszystkich Mszy św. wspierać będziemy bieżące potrzeby, remonty i modernizacje w obiektach parafialnych. W minionym czasie wymieniono oświetlenie w salach parafialnych, piwnicach w kościele i domu parafialnym oraz w pomieszczeniach gospodarczych. W pomieszczeniach gospodarczych zamontowano też podłogi, w których przechowywany jest nowo zakupiony sprzęt do dbania o czystość naszego kościoła. Na sprzęt, modernizacje, remonty i konserwacje, w ostatnich trzech miesiącach wydano ponad 30 tys. zł. Wymieniono także, po 12 i 10 latach użytkowania, dwa komputery w Biurze Parafialnym (koszt około 10 tys. zł).
 10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 12. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: XIV Niedziela Zwykłą

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..