XIII Niedziela Zwykła

27.06.2021

Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.  (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele po wieczornej Mszy św.
 2. Od przyszłej niedzieli przechodzimy do wakacyjnego porządku Mszy św. w naszym kościele. W niedziele będą one odprawiane o 8.00, 10.00, 12.00 i o 17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w soboty o godz. 7.30 i 18.30.
 3. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 4. We wtorek obchodzimy w liturgii Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
 5. W przyszłą niedzielę dziękować będziemy Panu Bogu za to, że przed 50-laty, decyzją Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polskie, powołał – przy ówczesnym Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych – ośrodek duszpasterski dla osiedli Miedzyń i Prądy, a jego duszpasterzem ustanowił Ks. Kanonika Kazimierza Drapałę. Ośrodek ten i posługa Ks. Kanonika stały się fundamentem w podjęciu późniejszej decyzji o powołaniu do istnienia parafii pw. NMP z Góry Karmel i o budowie naszego kościoła.
 6. Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Siostry Faustyny Kowalskiej planujemy w czasie sumy odpustowej ku czci NMP z Góry Karmel, 16 lipca br. Do tego czasu musimy zakupić relikwiarz i relikwiarium (gablotę do relikwiarza) oraz udać się po relikwie Św. Faustyny do Krakowa-Łagiewnik. W gablocie zamieściliśmy zdjęcie proponowanego relikwiarza. List – Relikwie Św. Faustyny – decyzja
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlitwa w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych odbędzie się w czwartek po wieczornej Mszy św. Na modlitwę zaprasza V Krąg Domowego Kościoła. W piątek po rannej Mszy św. udamy się do wcześniej zgłoszonych chorych. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.30 do 18.30.
 8. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończymy w sobotę rano o godz. 7.00 nabożeństwem Bractwa Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego czuwania. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić, w tym trudnym czasie, bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu i świątyni w konkretnej godzinie czuwania. Tych osób potrzeba znacznie więcej niż zwykle i dlatego bardzo prosimy, by zapisywały się one na konkretną godzinę nocnego czuwania. Wszyscy pozostali mogą uczestniczyć w adoracji w dowolnej porze.
 9. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko przed południem. Do końca wakacji nie będzie dodatkowego dyżuru w czwartek popołudniu.
 10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 11. Dziękujemy za złożone ofiary.
 12. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym czasie Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Jerzego Sadkowskiego.

Plik PDF do pobrania: XIII Niedziela Zwykłą

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..