XII Niedziela Zwykła

20.06.2021

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.  (2 Kor 5, 14-17)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Przypominamy, że Księża Biskupi podjęli jednogłośną decyzję, dla całej Polski, o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w święta nakazane. Dyspensy zostają zniesione od dzisiaj.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele po wieczornej Mszy św.
 3. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają w piątki na godz. 17.00 do swego ogrodu przy ul. Borówkowej 9, na nabożeństwa czerwcowe.
 4. W przyszłą sobotę, po wieczornej Mszy św. rozpocznie się czuwanie Szkoły Maryi.
 5. Syn naszej Parafii, Ks. Bartłomiej Brzeziński, organizuje wyjazd do Warszawy, na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koszt szacowany jest na około 130 zł. Kontakt pod numerem telefonu 664 556 471.
 6. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej od 19.06 do 27.06. organizuje zbiórkę makulatury. Wszystkie obostrzenia podobne do zeszłorocznych. Gazety, ulotki, zeszyty i książki o miękkich okładkach i białych kartkach (nie z pożółkłymi od starości). Zakaz wrzucania kartonów.
 7. Rada Osiedla Miedzyń-Prądy i Bydgoski Alarm Smogowy organizują w poniedziałek, 21 czerwca, między godz. 00 a 20.00, w Szkole Podstawowej nr 35 przy ulicy Nakielskiej 273, spotkanie dotyczące wymiany pieców węglowych. Przeszkoleni eksperci będą udzielać indywidualnych porad na temat: terminów, do których należy wymienić stary piec; poznać szczegóły dotyczące dostępnych źródeł dofinansowania do wymiany kotłów; otrzymać wskazówki, gdzie można składać wnioski o dopłaty; wypełnić wniosek o dofinansowanie.
 8. Przypominamy o wznowieniu koncertów nad Kanałem Bydgoskim. Tym razem oba koncerty, piątkowy i sobotni rozpoczną się o godz. 19.00. na polanie przy Klubie Gwiazda,
  Bronikowskiego 45. W piątek wystąpią Sara Kordowska i Czesław Mozil z chórem dziecięcym, natomiast w sobotę Mikołaj Maciaszczyk, finalista The Voice of Poland.
 9. Ważna informacja!!! Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko przed południem. Od tego tygodnia, aż do końca wakacji nie będzie dodatkowego dyżuru w czwartek popołudniu.
 10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 11. Dziękujemy za złożone ofiary.
 12. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu odszedł z tego świata śp. Bogdan Janicki, członek założyciel naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Jego pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w naszym kościele we wtorek, 22. czerwca, o godz. 12.00. Następnie ceremonie pogrzebowe przeniosą się na nasz cmentarz parafialny, przy ul. Tańskich.

Plik PDF do pobrania: XII Niedziela Zwykłą

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 50% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..