VI Niedziela Zwykła – wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

11.01.2024

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1,40-45)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 1. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, a zarazem XXXII Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 7.30, 9.00, 12.00 i 17.30, a także po Mszy św. o godz. 10.30 będzie okazja do przyjęcia sakramentu chorych. Zachęcamy do tego nie tylko chorych, ale także wszystkie osoby w podeszłym wieku. Pamiętajmy, że należy być w stanie łaski uświęcającej, czyli być wolnym od grzechu ciężkiego, by godziwie przyjąć sakrament chorych.
 2. Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00.
 3. Andrzej Marmurowicz zaprasza na wielkopostny dzień skupienia dla zelatorów Żywego Różańca, do kościoła rektorskiego Zgromadzenia Ducha Świętego przy Al. Jana Pawła 117, w Bydgoszczy. Początek 24 lutego o godz. 10.00. Zakończenie po godz. 15.00.
 4. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na opłaty za ogrzewanie kościoła. W najbliższym czasie powinniśmy uregulowaliśmy w Kurii Diecezjalnej nasze coroczne zobowiązania finansowe na rzecz naszej Diecezji i Kościoła powszechnego, czyli ponad 40 tysięcy złotych. Płacąc teraz, możemy skorzystać z ulgi, by zaoszczędzić ponad tysiąc złotych.
 5. Od dzisiaj można nabywać Wielkopostnik (kalendarzyk dla dzieci), który pomoże całej rodzinie przygotować się na Święta Wielkanocne. Koszt 24 zł.
 6. Spotkanie II Kręgu Domowego Kościoła dzisiaj o godz. 17.00.
 7. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00.
 8. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na Msze św., które odprawimy o godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Ofiary z tego dnia przeznaczymy na rzecz bydgoskiego hospicjum im. Jerzego Popiełuszki i pozostałych hospicjów działających na terenie naszej diecezji. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Wszyscy bezwzględne powinni powstrzymać się od pokarmów mięsnych, a nadto ludzie pełnoletni do ukończenia 60 roku życia zobowiązani są także do postu ilościowego, tzn. trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta.
 9. Rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy w piątek na godz. 18.00.
 10. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi będą odprawiane od przyszłej niedzieli o godz. 16.45.
 11. Przypominamy o próbach chóru. Oprócz dotychczas śpiewających chórzystów zapraszamy wszystkich chętnych na próby w czwartki o godz. 19.30 w sali w domu parafialnym.
 12. Organizujemy parafialny wyjazd na Wakacje z Misjami” w Misyjnym Centrum Rekolekcyjno – Formacyjnym Księży Werbistów w Ocyplu. Kolonie są dla dzieci (od 10 do 15 lat), w terminie 7-16 sierpnia br.  Osoby zainteresowane proszone są o zabranie informacji o w/w koloniach ze stolika w kruchcie kościoła oraz o wypisanie karty zgłoszeniowej i przekazanie jej Siostrze Gabrieli. 
 13. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00. Przypominamy, że w tym tygodniu Biuro Parafialne w godzinach popołudniowych będzie jeszcze zamknięte!!!
 14. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 15. Dziękujemy za wszelkie składane ofiary i świadczoną pomoc.
 16. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 17. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 18. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Wojciecha Kanię. Zmarł także Ks. Mieczysław Bieliński, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy oraz dawny dziekan naszego dekanatu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek o godz. 11.00 Mszą św. w kościele pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Plik PDF do pobrania: VI Niedziela Zwykła