VI Niedziela Wielkanocna

9.05.2021

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1 J 4, 7-10)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 1. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar posługi i pracę dla naszej Parafii, Siostry Aldony Wysockiej SSpS i prosimy o potrzebne dla niej błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w pracy misyjnej w Afryce w Togo, do której powraca po niemalże 4. latach pobytu z nami. Z tej okazji, jest z nami siostra przełożona prowincjalna Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, Siostra Dolores Zok. Po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary, którymi wesprzemy rodzącą się nową międzynarodową placówkę misyjną w Togo, w której przełożoną będzie Siostra Aldona. W kruchcie, przy stoliku, można także nabyć książkę Siostry Dolores.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele, odbywają się każdego dnia po wieczornych Mszach św., w zależności od pogody:
 • przy dobrej pogodzie, przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy plebanii,
 • przypadku deszczu w kościele.
 1. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają – w tym tygodniu – od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 do swego ogrodu przy ul. Borówkowej 9, na nabożeństwa majowe przy figurze Matki Bożej.
 2. W najbliższy czwartek, zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Początek o godz. 18.00 w kościele, gdzie odmówimy różaniec św., następnie Msza św. i przejście pod figurę Matki Boskiej Fatimskiej przy plebanii.
 3. W najbliższą sobotę przed południem odbędą się w kościele spotkania dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Zapraszamy:
 • na godz. 9.00 dzieci, które uroczystość I Komunii Świętej przeżywać będą w sobotę 29 maja o godz. 10.00,
 • na godz. 10.00 dzieci, które uroczystość I Komunii Świętej przeżywać będą w sobotę 29 maja o godz. 12.00,
 • na godz. 11.00 dzieci, które uroczystość I Komunii Świętej przeżywać będą w niedzielę 30 maja o godz. 10.00.
 1. W przyszłą niedzielę obchodzimy w liturgii Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. W przyszłą niedzielę, po Mszach św. będą zbierane składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 3. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00 -12.00 oraz w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 4. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 5. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca.
 6. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 7. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 8. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Jadwigę Schmidt oraz śp. Halinę Poźniak-Grzybowską.

Plik PDF do pobrania: VI Niedziela Wielkanocna

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..