V Niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli …”

Ez 37, 14

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Od ubiegłego czwartku, przebywa w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, nasz wikariusz – ks. Ireneusz Staniszewski. Przez wstawiennictwo Królowej Szkaplerza Świętego prośmy naszego Pana, o rychły i pełny powrót do zdrowia dla chorego ks. Ireneusza.
 2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 5. osób, w tej wyjątkowej sytuacji, do kościoła w niedzielę zapraszamy przede wszystkim te rodziny i osoby, które mają zamówione intencje Mszy św. Niedzielne Msze św. będą odprawiane: w sobotę o godz. 18.30, w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.30. W dni powszednie Msze św. w naszej świątyni o godz. 7.30 i 18.30.
 3. Nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i adoracje zostają zawieszone do odwołania.
 4. Wszystkie spotkania organizacji parafialnych zostają zawieszone do odwołania.
 5. Posługę wobec osób chorych i w podeszłym wieku, zgodnie ze wskazaniami, ograniczamy do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci.
 6. Od poniedziałku aż do Wielkiej Środy organizujemy codzienny dyżur spowiedniczy bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (w sali parafialnej). Przed świętami nie będziemy organizować spowiedź św., z udziałem zaproszonych kapłanów.
 7. Jeżeli ktoś znajdzie się w bolesnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty, winien pamiętać, że po gruntownym rachunku sumienia może on wzbudzić w sobie żal doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który odpuszcza grzechy powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. (por. KKK, nr 1452).
 8. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00. W tych godzinach obsługujemy tylko sprawy związane z pogrzebami i cmentarzem. Intencje Mszy św., do odwołania, możemy rezerwować tylko telefonicznie (52 379 67 99).
 9. Gdy chodzi o organizację pogrzebów, obowiązuje zarządzenie pozwalające na uczestniczenie w pogrzebie osób, wyłączając z tej liczby posługujących, w tym także pracowników firm pogrzebowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również samej ceremonii na cmentarzu.
 10. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na ubiegłotygodniowy apel o materialną pomoc dla naszej Parafii. W duchu V Przykazania Kościelnego, które brzmi: TROSZCZYĆ SIĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA, prosimy o dalsze wsparcie swoimi ofiarami, funkcjonowanie naszej Parafii. Podajemy numer naszego parafialnego konta bankowego. Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „SKŁADKA NIEDZIELNA” (gdyby ktoś chciał w przyszłym roku dokonać odpisu od swego podatku z tytułu przekazanej kwoty, powinien zamiast dopisku „SKŁADKA NIEDZIELNA”, zamieścić dopisek „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”).
 11. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które można zabrać do domu.
 12. Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone są także na stronie internetowej: www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/
 1. Módlmy się za zmarłych. W minionym tygodniu odszedł z tego świata śp. Dezydery Ziółkowski.

Plik PDF do pobrania: V Niedziela Wielkiego Postu