V Niedziela Wielkanocna

19.05.2019

Oto czynię wszystko nowe, mówi Siedzący na tronie. Ale świat, w którym żyjemy, wydaje się przerażająco stary. Stare zawiści, nieprzebaczone urazy, zacięte twarze, chytre spojrzenia. Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie przykazanie nowe. Włączać się w nowy bieg historii, który rozpoczyna zmartwychwstanie Jezusa, a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem. Dlatego prosimy dziś o rozpoznanie prawdziwej wolności.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 18.00; przy figurze Matki Bożej przy domu Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9 – od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 2. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00, grupa wcześniej przygotowanych dzieci przyjmie po raz pierwszy Chrystusa w Komunii Świętej.Nie będzie wtedy Mszy św. o godz. 10.30. Spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 17.00.
 3. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00, wraz z Ks. Kanonikiem Kazimierzem Drapałą dziękować będziemy Panu Bogu za 60-lecie jego święceń kapłańskich.
 4. Prosimy, by rodziny, osoby, które chciałyby przyjąć do swojego domu na jedną dobę peregrynującą po naszej Parafii kopię obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości, zapisywały się w Biurze ParafialnymZgłoszenia można dokonać także telefonicznie.
 5. Rocznicę ubiegłorocznej I Komunii Świętej świętować będziemy w niedzielę 9. czerwca podczas Mszy św. o godz. 10.30. Spotkanie organizacyjne dla rocznicowych dzieci i ich rodziców odbędzie się w środę 29. maja o godz. 19.15 w kościele.
 6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Odnowy w Duchu Świętym w środę po wieczornej Mszy św.,
 • Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15 w sali parafialnej,
 • Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 30 w sali parafialnej,
 • Szkoły Maryi w sobotę podczas wieczornej Mszy św. i następującej po niej adoracji Najświętszego Sakramentu..
 1. Dziękujemy za składane ofiary.
 2. Intencje Mszy św. przyjmujemy także po niedzielnych Mszach św. w Biurze Parafialnym.
 3. Zachęcamy do zakupu Przewodnika Katolickiego.
 4. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: V Niedziela Wielkanocna