Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

16.05.2021

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16, 15-20)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele, odbywają się każdego dnia po wieczornych Mszach św., w zależności od pogody:
 • przy dobrej pogodzie, przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy plebanii,
 • przypadku deszczu w kościele.

Nabożeństwa majowe połączone są z Nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 1. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają – w tym tygodniu – od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 do swego ogrodu przy ul. Borówkowej 9, na nabożeństwa majowe przy figurze Matki Bożej.
 2. W przyszłą niedzielę obchodzimy w liturgii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 3. Za dwa tygodnie, w niedzielę 30. maja, podczas Mszy św. o godz. 10.00, grupa wcześniej przygotowanych dzieci przyjmie po raz pierwszy Chrystusa w Komunii Świętej.Nie będzie wtedy Mszy św. o godz. 10.30. W tej Mszy św., we wnętrzu kościoła, będą mogły uczestniczyć przeżywające uroczystość dzieci, wraz ze swoimi rodzicami. Wszyscy pozostali członkowie rodzin i zaproszeni goście spoza rodziny pozostaną na zewnątrz kościoła. Osoby nie związane z uroczystością, prosimy o uczestniczenie we Mszy św. w którejś z pozostałych godzin, a więc o: 30, 9.00, 12.00 lub 17.30. Podobne zasady dotyczą także dwóch grup dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w sobotę, 29. maja o godz. 10.00 i o godz. 12.00.
 4. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00 -12.00 oraz w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 5. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 6. Dziękujemy za złożone ofiary.
 7. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 8. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 9. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..