Uroczystość Najświętszej Trójcy

26.05.2024

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 18b-20)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się czas, w którym należy spełnić obowiązek wynikający z trzeciego przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12.00 Kanonik Kazimierz Drapała dziękować będzie Panu Bogu za 65 lat święceń kapłańskich.
 3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.00, druga grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy Chrystusa w Komunii Świętej.Nie będzie Mszy św. o godz. 10.30! Osoby nie związane z uroczystością, prosimy o uczestniczenie we Mszy św. w którejś z pozostałych godzin, a więc o: 30, 9.00, 12.00 i 17.30.
 4. W BIAŁYM TYGODNIU (od poniedziałku do piątku) dzieci z obydwu grup przychodzą na Msze św. na godz. 18.30. Pamiętajmy także o tym, że pierwsza grupa dzieci, która przystąpiła do I Komunii Świętej w sobotę, zobowiązana jest do uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę, w dowolnie wybranej godzinie.
 5. Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Bydgoskiej zaprasza dzisiaj na Marsz dla życia i rodziny. Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 12.30 w katedrze. Po Mszy św. marsz w kierunku Bazyliki pw. Wincentego a’ Paulo. Tego dnia, z inicjatywy papieża Franciszka, świętujemy po raz pierwszy Światowy Dzień Dzieci.
 6. Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, od poniedziałku do środy o godz. 18.00. w Uroczystość Bożego Ciała i w piątek w czasie procesji; przy figurze Matki Bożej przy domu Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9 – od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 7. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza w najbliższy poniedziałek po wieczornej Mszy św. na kolejny wykład, zatytułowany Prawa i obowiązki wiernych świeckich w prawodawstwie Kościoła. Poprowadzi go dla nas Ireneusz Staniszewski.
 8. W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Msze św. w naszej świątyni o godz. 7.30, 9.00, po bezpośrednio procesji i o 17.30. Procesja Bożego Ciała podobnie, jak w ubiegłych latach, zorganizowana będzie wspólne z Parafią pw. Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika i przejdzie od kościoła pw. Bł. Michała Kozala ulicami: Nakielską, Tczewską i Spacerową do naszego kościoła. Procesja poprzedzona zostanie Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Bł. Michała Kozala. Po zakończeniu procesji zostanie odprawiona Msza św. w naszej świątyni dla tych uczestników procesji, którzy wcześniej obowiązku uczestnictwa we Mszy św. nie spełnili. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatków w czasie procesji w czasie Uroczystości Bożego Ciała i przypadających dni oktawy.
 9. W kruchcie kościoła wystawione są kartony, do których można składać płatki kwiatów dla dziewczynek sypiących kwiatki w czasie procesji Bożego Ciała i w oktawie.
 10. W oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne w dni powszednie odbywać się będą po wieczornych Mszach św.; natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30.
 11. Kuria Diecezji Bydgoskiej informuje, że Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk, Biskup Bydgoski, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 31 maja 2024 r. Jednocześnie przypominamy, że korzystając z dyspensy należy odmówić dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego lub Księdza Biskupa.
 12. Od soboty zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które w oktawie Bożego Ciała odprawiać będziemy w łączności z procesją eucharystyczną.
 13. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo Rodziny Szkaplerznej po porannej Mszy św.
 14. Rocznica ubiegłorocznej I Komunii Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 2 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 10.30. Próba dla dzieci rocznicowych w piątek o godz. 17.00, a spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin w piątek o godz. 17.45.
 15. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00.
 16. Przypominamy o koncercie pt. Ciągle żywy, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca o godz. 19.30 w SISU Arenie w Bydgoszczy (ul. Toruńska 59) z okazji 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Bydgoszczy.
 17. Parafialny Oddział Akcji Katolickiejzaprasza do wspólnego pielgrzymowania, w sobotę 15 czerwca, na Jasną Górę. Koszt 140 zł (w tym przejazd i ubezpieczenie). Płatność do 11 czerwca w Biurze Parafialnym.
 18. Organizujemy rekolekcje dla dziewcząt (od lat 14) w Zakopanem w dniach od 18 do 23 lipca br. Chętne osoby proszone są o kontakt z Siostrą Gabrielą.
 19. Dziękujemy za złożone ofiary, także te, które wpływają na parafialne konto. Bóg zapłać!
 20. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 21. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do środy i w piątek od godz. 10.00 do 12.00.
 22. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Stanisława Stępkowskiego.

Plik PDF do pobrania: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

Za zgodność:

 

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski