Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

21.11.2021

          Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.  (J 18,33b-37)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem patronalnym Służby Liturgicznej oraz Akcji Katolickiej. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 świętować będziemy siódmą rocznicę istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii. Przez całą niedzielę po Mszach św. przed kościołem zbierane są do puszek ofiary na rzecz migrantów z polsko-białoruskiej granicy.
 2. Z radością i dumą informujemy, że Pani Beata Marks, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii, w sobotę została wybrana prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. O wyborze został powiadomiony Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk, który wiadomość przyjął z radością i zadowoleniem, życząc Pani Prezes Bożego błogosławieństwa w realizacji niełatwego zadania.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszach św., w kruchcie, będą zbierane składki Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary na cele statutowe Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej i naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na prelekcję zatytułowaną Jan Michalski, Bydgoszczanin, biskup, Polak, która odbędzie się w poniedziałek 29. listopada, o godz. 15 (po wieczornej Mszy św.). Wygłosi ją Ks. dr Michał Damazyn.
 6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Pogodnej Wspólnoty i Koła Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej,
 • V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek o godz. 19.00,
 • Chłopców, którzy chcą zostać ministrantami w piątek o godz. 17.00,
 • Kandydatów do bierzmowania z klas I szkoły średniej w sobotę o godz. 9.00,
 • Kandydatów do bierzmowania z klas VIII w sobotę o godz. 10.00,
 • Kandydatów do bierzmowania z klas VII w sobotę o godz. 11.00,
 • Szkoły Maryi w sobotę na Mszy św. i następującej po niej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 1. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 i w czwartek dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00.
 2. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 3. Dziękujemy za złożone ofiary.
 4. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 5. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 6. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Kozińską.

Plik PDF do pobrania: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św.