Towarzystwo Świętego Wojciecha

Towarzystwo Świętego Wojciecha jest publicznym stowarzyszeniem katolików powołanym na podstawie Dekretu Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa  z 20.06.1990r. działające na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej .
Od 2004 roku działa również na terenie nowo powstałej Diecezji Bydgoskiej.
Towarzystwo uważa się za kontynuatora Straży Świętego Wojciecha powstałej w Gnieźnie w 1882 roku.

Główne cele Towarzystwa to:

  • zrzeszenie katolików świeckich,

  • popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie,

  • szerzenie kultu Św. Wojciecha i dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne Świętego,

  • pogłębianie formacji religijnej członków


Pieczę nad Towarzystwem sprawuje Prymas Polski i osobiście przyjmuje każdego nowo wstępującego brata.
Towarzystwo Świętego Wojciecha posiada osobowość prawną, statut,strój, emblematy oraz odznakę przynależności do towarzystwa.
Biskup Diecezji powołuje Diecezjalnego Asystenta kościelnego Towarzystwa, a opiekę duchową nad każdym kołem przy parafiach sprawują księża proboszczowie. Do Towarzystwa Świętego Wojciecha  można zostać zaproszonym  poprzez  rekomendację  2 braci .
Towarzystwo Świętego Wojciecha dzieli się na regiony Gniezno, Bydgoszcz, Krajna, Kujawy, Pałuki i zrzesza  ok. 360 braci. Najliczniejszy region bydgoski liczy ok. 130 braci.

 

Źródło informacji o Towarzystwie Świętego Wojciecha