Ostrzeżenie!!! Dotyczy Cmentarza parafialnego przy ul. Tańskich 12. To są działania Policji, a nie naszej Parafii!!! My tylko ostrzegamy …

 

Po zasięgnięciu opinii

w Komisariacie Bydgoszcz – Błonie,

 informujemy,

że w związku ze stanem epidemii,

 przebywanie  na terenie cmentarza, poza ceremoniami pogrzebowymi (5 osób) podlega karze pieniężnej.

Wchodzący na cmentarz, robią to na własną odpowiedzialność.