Misje Święte przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Od przyszłej niedzieli do 17. marca odbywać się będą w naszej Parafii Misje Święte, które poprowadzi dla nas Ojciec Jerzy Gugała, Pallotyn. W ten sposób chcemy przygotować się do nawiedzenia wędrującej po całej Polsce, obecnie po naszej Diecezji, kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, które będzie miało miejsce z 20. na 21. marca br. W tym tygodniu dostarczymy do skrzynek pocztowych foldery z planami obydwu ważnych wydarzeń w życiu naszej Parafii. Serdecznie prosimy, by zaplanować wśród tylu ważnych spraw dotyczących naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, także te, które są bardzo dla nas ważne dla naszej wiary.