Rezydent

Ks. Kanonik
Kazimierz Drapała

DSC_0020Ks. Kazimierz Drapała urodził się 29.11.1934r. w Stryszku, koło Brzozy. Ojciec Józef był sołtysem i razem z żoną Marianną, prowadził nieduże gospodarstwo rolne. Kazimierz miał czworo rodzeństwa: trzech braci i siostrę. W 1946r. Kazimierz przystąpił do I Komunii św. w Kościele parafialnym p. w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Brzozie. Szkołę podstawową ukończył w 1949r. w Bydgoszczy, a następnie podjął dalszą naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy na ulicy Staroszkolnej. Maturę zdał w 1953r. i w tym też roku, wraz z czterema kolegami wstąpił do Wyższego Arcybiskupiego Seminarium w Gnieźnie. W maju 1959r. ukończył studia i otrzymał święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w dniu 23.05.1959r.

Pierwszą placówką kapłańską była Wysoka – Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej, następnie Gniezno – parafia pw. św. Wawrzyńca, Bydgoszcz – Fara (obecnie Katedra) oraz parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W 1970r. władza Duchowna skierowała Ks. Kazimierza do parafii pw. św. Mikołaja w Gniewkowie. Po powrocie do Bydgoszczy w 1971r., na mocy dekretu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Ks. Kazimierz Drapała rozpoczął nowy okres w swej posłudze Kapłańskiej, pełniąc rolę Kapelana Domu Zakonnego Sióstr Karmelitanek Bosych na Miedzyniu przy ulicy Spacerowej. Jednocześnie podejmował prace adaptacyjne, by powiększyć przestrzeń dla wiernych. Od 1974r. Kaplica Sióstr przekształcona została w Ośrodek Duszpasterski, działający ze wszystkimi prawami parafialnymi, łącznie z prowadzeniem ksiąg parafialnych, którym to Ośrodkiem kierował Ks. Kazimierz. Z dniem 15.07.1980 r. władze świeckie uznały istniejący już Ośrodek Duszpasterski jako Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, a Ks. Kazimierz został jej proboszczem. W 1983 r. Ks. Kazimierz pobudował dom parafialny i przystąpił do organizowania cmentarza przy ulicy Tańskich. W 1990 r. ukończona została budowa Kościoła, a poświęcenia Świątyni i wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z Góry Karmel, dokonał Ksiądz Józef Kardynał Glemp-Prymas Polski w dniu 26.06.1991 r.

Ks. Kanonik Kazimierz Drapała tworzył parafię od podstaw. Jest budowniczym kościoła jako budynku oraz „budowniczym” tej wspólnoty, jaką jest pw. Parafia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Udzielał i udziela Sakramentów świętych dwom, a nawet trzem pokoleniom parafian. Ma duże zasługi we wprowadzaniu wielu neoprezbiterów w ich drogę – bycia kapłanem i oddania się bez reszty Chrystusowi.

Od 25.06.2009 r. Ks. Kanonik Kazimierz Drapała, w roku osiągnięcia 75 lat życia decyzją Ks. Biskupa Jana Tyrawy, przeszedł na zasłużona emeryturę. Na miarę swoich możliwości służy nadal swoją posługą kapłańską.