Proboszcz

Ks. Krzysztof Panasiuk

JaKs. Krzysztof Panasiuk urodził się 7 grudnia 1965 roku we Wrześni. Ojciec jego Eugeniusz (+11.02.2015) był nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Matka Helena przez długie lata pracowała w urzędzie pocztowym we Wrześni jako pracownik umysłowy. Ks. Krzysztof ma dwoje rodzeństwa: brata Andrzeja, który jest kapłanem Archidiecezji Gnieźnieńskiej i proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku. Siostra Barbara założyła rodzinę i pracuje jako farmaceuta.

Ks. Krzysztof ukończył: Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni; Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni; Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie; studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1990 roku w Gnieźnie z rąk Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa. Dotychczasowe wikariaty: Strzałkowo – Św. Doroty, Inowrocław – Chrystusa Miłosiernego, Św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy; pracował także w parafiach w Niemczech: w Egestorf, Bleckede, Dahlenburg, Bochingen, Altoberndorf, Befendorf i Ludwigsburg. Od 25 czerwca 2009 roku jest proboszczem Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy.

Od początku istnienia diecezji bydgoskiej, aż do 2009 roku prowadził zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy (wykład monograficzny – Wstęp do chrześcijaństwa oraz ćwiczenia z: teologii fundamentalnej, eklezjologii, ekumenizmu, wspólnot chrześcijańskich).

Jest referentem ds. ekumenicznych Diecezji Bydgoskiej oraz Kościelnym Asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. Jest także członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów w Polsce. Przez wiele lat należał do komitetu organizacyjnego Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy; od jesieni 2007 do 2015 był wizytatorem katechetycznym.