IV Niedziela Zwykła

31.01.2021


W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.  (Mk 1, 21-28) 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. Zakończyliśmy kolędowe spotkania w kościele na wieczornych „kolędowych” Mszach św. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział we wspólnej modlitwie. Dziękujemy także tym, którzy z różnych powodów nie mogli być w kościele na spotkaniu, ale jednoczyli się z nami sercem i indywidualną modlitwą. Dziękujemy także za złożone ofiary.
  2. We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Udając się do kościoła, zabierzmy ze sobą świece. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Podczas wszystkich Mszy św. święcić będziemy świece, także świece dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. W tym dniu, podczas wieczornej Mszy świętej o godz. 18.30, Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego, odnowią swoje śluby zakonne.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek, II Krąg Domowego Kościoła zaprasza na Mszę św. i następującą zaraz po niej adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po rannej Mszy św. udamy się wcześniej do zgłoszonych chorych. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.45 do 18.30.
  4. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończymy w sobotę rano o godz. 7.00 pierwszosobotnim nabożeństwem Bractw Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego czuwania. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić, w tym trudnym czasie, bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu i świątyni w konkretnej godzinie czuwania. Tych osób potrzeba znacznie więcej niż zwykle i dlatego bardzo prosimy, by zapisywały się one na konkretną godzinę nocnego czuwania. Wszyscy pozostali mogą uczestniczyć w adoracji w dowolnej porze.
  5. Uroczystość bierzmowania w naszej Parafii planowana jest na sobotę, lutego br. podczas Mszy św. o godz. 10.00. Ze względu na pandemię, będą mogli w niej uczestniczyć jedynie przystępujący do bierzmowania. Kolejne ze spotkań przygotowujących do tego sakramentu odbędzie się w przyszłą sobotę 6. lutego o godz. 10.00 w kościele. Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w piątek 12. lutego od godz. 17.00.
  6. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00.
  7. Dziękujemy za złożone ofiary.
  8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
  9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego.
  10. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: IV Niedziela Zwykła

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..