III Niedziela Zwykła

24.01.2021

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.  (Mk 1, 14-20)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. Do jutra obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15, 5-9). Ze względu na pandemię, nie będą organizowane spotkania modlitewne w naszym mieście. W naszych modlitwach pamiętajmy pragnieniu Pana Jezusa: aby wszyscy stanowili jedno (J 17, 21).
  2. Kolędę, w trwającym czasie pandemii zastępujemy spotkaniami w kościele na wieczornych „kolędowych” Mszach św. Odbywają się one od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Msze św. sprawowane są w intencji Parafian z poszczególnych ulic z naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, którą ogarniamy obecnych, a także te osoby, które z różnych względów, nie uczestniczą w modlitewnych spotkaniach. Program Mszy św. został wydrukowany na kolorowych kartach. List do Parafian i plan Mszy św. kolędowych w2021
  3. Uroczystość bierzmowania w naszej Parafii planowana jest na sobotę, lutego br. podczas Mszy św. o godz. 10.00. Ze względu na pandemię, będą mogli w niej uczestniczyć jedynie przystępujący do bierzmowania. Kolejne ze spotkań przygotowujących do tego sakramentu odbędzie się w sobotę 6. lutego o godz. 10.00 w kościele. Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w piątek 12. lutego od godz. 17.00.
  4. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00.
  5. Dziękujemy za złożone ofiary.
  6. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
  7. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego.
  8. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

Plik PDF do pobrania: III Niedziela Zwykła

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..