III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

23.04.2023

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24, 13-35)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj obchodzimy w liturgii Niedzielę Biblijną, która inauguruje XV Tydzień Biblijny.
 2. Siostra Faustyna Radzik SSpS, otrzyma dzisiaj w Gnieźnie, w czasie obchodów uroczystości ku czci Św. Wojciecha, krzyż misyjny i zostanie skierowana do pracy misyjnej w Afryce, w Demokratycznej Republice Konga.
 3. Jutro w liturgii obchodzimy, przeniesioną z niedzieli, Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
 4. Również w poniedziałek wspominamy Św. Jerzego – dzień imienin Księdza Kanonika Jerzego Ptacha. Czcigodnego Solenizanta otaczajmy naszą serdeczną i wdzięczną modlitwą.
 5. Spotkanie IV Kręgu Domowego Kościoła dzisiaj o godz. 14.00.
 6. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek o godz. 18.00.
 7. W najbliższą sobotę, po wieczornej Mszy św., odbędzie się kolejne czuwanie Szkoły Maryi.
 8. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach zamieszczonych na stronie dla-dzieci.spes.pl .
 9. Dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!
 10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 11. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
 12. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 13. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.
 14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Kazimierza Polasika, którego pogrzeb rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10.00 Mszą św. w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym.

Plik PDF do pobrania: III Niedziela Wielkanocna