III Niedziela Wielkanocna

26.04.2020

 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

(Ps 16)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W czasie Mszy św. w naszym kościele, może uczestniczyć 36 osób (nie licząc kapłana i obsługi liturgii). Uczestniczący we Mszy św. – w założonych na twarzy maseczkach, szalach, chustkach, lub przyłbicach – zajmować będą jedynie na oznaczonym naklejką miejscu. Zasłonę z twarzy należy zdjąć tylko – i to z zachowaniem wszelkich zasad higieny – na moment przyjęcia Komunii Świętej.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele: w niedziele po Mszy św. o godz. 15.00; najbliższy piątek i sobotę po Mszy św. o godz. 18.30.
 3. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00. W tych godzinach obsługujemy tylko sprawy związane z pogrzebami i cmentarzem. Intencje Mszy św., do odwołania, możemy rezerwować tylko telefonicznie (52 379 67 99).
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek po nabożeństwie majowym rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, którą ofiarujemy z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa, o zdrowie dla chorych, za całą służbę zdrowia, za wszystkich służących swoją pracą i wiedzą społeczeństwu, za sprawujących władzę o mądrość w podejmowaniu decyzji, a także o deszcz dla ziemi i ustanie klęski suszy. Adorację zakończymy w sobotę o godz. 7.00 rano, odmówieniem Różańca św. i Litanią Loretańską. W czasie adoracji zachowujemy wszystkie zasady dotyczące ilości osób w kościele, zajmowania miejsc oraz zakrywania ust i nosa.
 5. W pierwszy piątek miesiąca, dodatkowa okazja do spowiedzi św., od godz. 17.30 w Biurze Parafialnym.
 6. W związku z pandemią koronawirusa zostaje przełożony termin bierzmowania. Nowy zostanie podany w późniejszym czasie.
 7. Termin I Komunii Świętej został wstępnie przełożony na ostatnią niedzielę września (godz. 13.00). Uzależniony jest on od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i może ulec dalszym przesunięciom. Istnieje możliwość wcześniejszego, indywidualnego przystąpienia dziecka do I Komunii Świętej, jeżeli tego zażyczą sobie rodzice. Nie musi to być niedziela, może to być każdy dzień tygodnia. W niedzielę taka uroczystość związana byłaby z Mszą św. o godz. 15.00. W czasie uroczystości musimy zachować wszystkie obowiązujące w danym dniu zasady dotyczące ilości osób w kościele, zajmowania miejsc oraz zakrywania ust i nosa. Przed przystąpieniem do pierwszej Komunii Świętej, dziecko musiałoby odbyć swoją pierwszą spowiedź św.. Zdecydowanych na takie rozwiązanie, prosimy o kontakt z Siostrą Faustyną SSpS.
 8. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym tygodniu odpowiedzieli na apel o materialną pomoc dla naszej Parafii. W duchu V Przykazania Kościelnego, które brzmi: TROSZCZYĆ SIĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA, prosimy o dalsze wsparcie swoimi ofiarami, funkcjonowanie naszej Parafii. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „SKŁADKA NIEDZIELNA” (gdyby ktoś chciał w przyszłym roku dokonać odpisu od swego podatku z tytułu przekazanej kwoty, powinien zamiast dopisku „SKŁADKA NIEDZIELNA”, zamieścić dopisek „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”).
 9. Bardzo prosimy, by osoby wyrzucające śmieci na naszym Cmentarzu Parafialnym, jeżeli to możliwe, zgniatały lub zdeptywały, plastikowe pozostałości po wkładach do zniczy. Pozwoli to na zaoszczędzenie znacznej kwoty pieniędzy, związanej z funkcjonowaniem cmentarza.
 10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu i do sąsiadów.
 11. Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone są także na stronie internetowej:

www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/

 1. Na parafialnym profilu na Facebook-u – dzisiaj i w następne niedziele o godz. 15.00; w dni powszednie o godz. 18.30 – prowadzimy transmisje Mszy św..
 2. Bożemu Miłosierdziu polecajmy naszych bliskich zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Stanisława Pociaska; śp. Łucję Drapałę; śp. Sławomira Lisińskiego i śp. Krystynę Stachowiak.

Plik PDF do pobrania: III Niedziela Wielkanocna