II Niedziela Wielkiego Postu

28.02.2021

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? (Rz 8, 31b-34)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj przed kościołami w całej Polsce, zbierane są ofiary na misje.
 2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi w niedzielę o godz. 16.45.
 3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, o godz. 18.00.
 4. W najbliższy czwartek w liturgii wspominamy Św. Kazimierza Królewicza – dzień imienin Księdza Kanonika. Czcigodnego Solenizanta otaczajmy naszą serdeczną modlitwą.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek, III Krąg Domowego Kościoła zaprasza na Mszę św. i następującą zaraz po niej adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po rannej Mszy św. udamy się wcześniej do zgłoszonych chorych. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.30 do 18.30.
 6. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończymy w sobotę rano o godz. 7.00 pierwszosobotnim nabożeństwem Bractw Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego czuwania. Osoby adorujące Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić, w tym trudnym czasie, bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu i świątyni w konkretnej godzinie czuwania. Tych osób potrzeba znacznie więcej niż zwykle i dlatego bardzo prosimy, by zapisywały się one na konkretną godzinę nocnego czuwania. Wszyscy pozostali mogą uczestniczyć w adoracji w dowolnej porze.
 7. Rekolekcje dla dorosłych planowane są od V Niedzieli Wielkiego postu, tj. od 21. marca. Poprowadzi je dla nas Ks. Adam Rożniakowski. Przebiegać będą one w zmienionej formule. W niedzielę, nauki rekolekcyjne będą głoszone tylko w czasie przedpołudniowych Mszy św., natomiast od poniedziałku do środy zapraszamy na rekolekcyjne Msze św. rano o godz. 7.30 i dodatkowe wieczorne, rekolekcyjne Msze św. o godz. 19.30. W każdym z tych dni (od poniedziałku do środy) będzie okazja do przeżycia spowiedzi św. wielkanocnej najpierw od godz. 7.00 do 7.30, następnie od 19.00 do 19.30. i potem po rekolekcyjnych wieczornych Mszach św. aż do ostatniego penitenta. Każdego dnia po wieczornych Mszach św. zapraszamy także na adorację Najświętszego Sakramentu, którą będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim.
 8. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Księga Abstynencji.
 9. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00.
 10. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 11. Dziękujemy za złożone ofiary.
 12. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 13. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym czasie Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Zbigniewa Kartaszewicza.

II Niedziela Wielkiego Postu

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..