II Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia

11.04.2021

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. (Dz 4, 32-35)

 

W drugą niedzielę miesiąca, modlimy się szczególnie za wszystkich dobroczyńców naszej Parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. Dzisiaj obchodzimy w liturgii Święto Bożego Miłosierdzia. O godz. 15.00, Godziną Miłosierdzia, a po niej Mszą św., uroczyście wprowadzimy do naszej świątyni relikwie Bł. Ks. Michała Sopoćki, duchowego kierownika Św. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Dokona tego Ks. dr Michał Damazyn. Uroczystość wprowadzenia relikwii transmitować będziemy na parafialnym profilu na Facebook-u.
  2. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00 -12.00 oraz w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.
  3. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
  4. Dziękujemy za złożone ofiary.
  5. Bardzo dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy pod przewodem Siostry Faustyny SSpS, ochotnie włączają się w sprzątanie naszego kościoła.
  6. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które można zabrać do domu.
  7. Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone są także na stronie internetowej:

www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/

  1. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
  2. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Hildegardę Biel i śp. Tadeusza Kirkiłło-Stecewicza.

Plik PDF do pobrania: II Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 27 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..