II Niedziela Adwentu

05.12.2021

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  (Łk 3,1-6)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj gościmy w naszej Parafii Siostrę Halinę i Siostrę Justynę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, Św. Wincentego a Paulo (Szarytki), które przybliżą nam historię i znaczenie Cudownego Medalika.
 2. Dzisiaj zbierane są do puszek ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 3. Dzisiaj święcimy i rozdajemy opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na świąteczny wystrój naszej świątyni.
 4. W kruchcie kościoła, można zaopatrywać się w świece wigilijne. Cena małej świecy 8 zł, dużej 15 zł.
 5. Zapraszamy wszystkich do udziału w roratach, w szczególności dzieci, kandydatów do bierzmowania i pozostałej młodzież. Msze św. roratnie odprawiamy w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00. Prosimy zwrócić uwagę na to, że w te dni nie ma Mszy św. o godz. 18.30.
 6. Z radością informujemy, że w odpowiedzi na pisemną prośbę ks. proboszcza skierowaną do Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa, Metropolity Warszawskiego, nasza Parafia otrzymała relikwie Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który przed 50-ciu laty, dał początek naszej wspólnocie parafialnej. O terminie wprowadzenia relikwii do naszej świątyni poinformujemy w niedługim czasie.
 7. Prosimy by na spowiedź św. adwentową, wykorzystać cały czas do świąt, tak by nie tworzyły się kolejki przed konfesjonałami. W dni powszednie spowiadamy 30 minut przed Mszą św. i w razie, także po Mszach św., natomiast w niedziele tylko w czasie Mszy św.
 8. Chorych ze spowiedzią i Komunią św. adwentową odwiedzimy we wtorek 21. grudnia po porannej Mszy św. Udamy się tylko do tych chorych, którzy zostaną zgłoszeni w Biurze Parafialnym.
 9. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ogłasza konkurs plastyczny na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych:
 • I grupa dzieci od kl. „0” do kl. V,
 • II grupa od kl. VI do kl. VIII. 

Szopka może być wykonana z dowolnego materiału np. tektura, drewno, mydło, patyki, zapałki, szyszki, liście, masa solna, glina i tym podobne. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędą się 6 stycznia w Święto Trzech Króli po Mszy św. o godz. 10.30. Ze względu na pandemię i brak miejsca do przechowywania prac zgłoszonych do konkursu, prace te należy przedstawić w formie trzech fotografii. Pierwsza ma przedstawiać szopkę w trakcie jej wykonywania, druga samą, gotową pracę konkursową, natomiast trzecia gotową szopkę wraz z wykonawcą. Zdjęcia (najlepiej formatu A5 lub A4) należy umieścić w odpowiedniej kopercie (opakowaniu). Kopertę i zdjęcia prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem koniecznie z podaniem klasy. Zgłoszenie prac do konkursu składamy w Biurze Parafialnym lub zakrystii do dnia 27 grudnia br.

 1. W środę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i o 18.00.
 2. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Chłopców, którzy chcą zostać ministrantami w piątek o godz. 17.00,
 • Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
 1. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 i w czwartek dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00.
 2. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 3. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiarami z wszystkich Mszy św. wspieramy spłatę nowo zakupionych organów.
 4. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
 5. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 6. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu odeszli z tego świata śp. Henryk Błażejewski, śp. Antoni Smolarek, którego pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w poniedziałek o godz. 11.00 w kościele; dalsze ceremonie pogrzebowe na naszym cmentarzu parafialnym oraz śp. Czesława Duran, której pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w środę o godz. 12.00, w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym

Plik PDF do pobrania: II Niedziela Adwentu

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 50% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św.