I Niedziela Wielkiego Postu

05.03.2017

Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, że flirt staje się niebezpieczny, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak ważne jest, by zobaczyć Jezusa w Jego walce z pokusami. W tej walce odwraca grzech pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym, które jest jego orężem w spotkaniu z kusicielem. Napisane jest: „nie samym chlebem żyje człowiek”, „nie będziesz wystawiał na próbę Pana”, „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon”. Zwycięstwo jest w posłuszeństwie Słowu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiaj w naszej Parafii odbywa się kanoniczna wizytacja, którą przeprowadza Ks. Biskup Jan Tyrawa. Rozpocznie się ona uroczystym powitaniem Księdza Biskupa podczas Mszy św. o godz. 9.00. Na tę Mszę św. zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków grup i stowarzyszeń działających przy naszej Parafii, Radę Duszpasterską, Radę Ekonomiczną, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Na wstępie uroczystości nastąpi krótkie sprawozdanie proboszcza z ostatnich pięciu lat życia naszej Parafii. Po Mszy św., około godz. 10.15, zapraszamy członków Rad Parafialnych, szafarzy i przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń i organizacji na spotkanie z Księdzem Biskupem w sali parafialnej na plebanii. Podczas Mszy św. o godz. 12.00, Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania wcześniej przygotowanej do tego młodzieży. Po obiedzie Ks. Biskup zwizytuje Biuro Parafialne.
 2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi odprawiane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.45.
 3. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszym kościele: z udziałem dzieci w piątek o godz. 17.00; dla młodzieży i dorosłych w piątek o godz. 18.00.
 4. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywać będziemy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary pieniężne na wsparcie pracy misjonarzy.
  Po Mszach św. będą zbierane ofiary pieniężne do puszek na wsparcie pracy misjonarzy.
 5. Caritas w Polsce po raz kolejny pragnie zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej akcji Jałmużny Wielkopostnej przebiegającej w bieżącym roku pod hasłem „Skarbonka miłosierdzia”, a przez nią w Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego – Caritas Diecezji Bydgoskiej włącza się w Diecezjalne Dzieło Miłosierdzia „Budujemy szkołę w Czadzie”, dlatego wszystkie środki zebrane do skarbonek zostaną przekazane na powyższy cel. W naszej Parafii przez cały Wielki Post do Skarbonek miłosierdzia zbierane będą datki przez dzieci z Oazy Dzieci Bożych i przez ministrantów.
 6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
 • Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej,
 • Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. na plebanii,
 • Chóru Parafialnego we wtorek o godz. 19.15 w sali parafialnej,
 • Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich rodziców w sobotę o godz. 9.00 w kościele,
 • Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 15.00 w sali parafialnej,
 • Oazy Młodzieżowej w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej,
 • Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
 1. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego; teraz w nowej oprawie graficznej.
 2. Dziękujemy za składane ofiary i wszelką życzliwość. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na dalsze remonty w budynkach parafialnych.
 3. Módlmy się za wszystkich bliskich naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ludwikę Kudłacz.

Plik PDF do pobrania: I Niedziela Wielkiego Postu