I Niedziela Wielkiego Postu

21.02.2021

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. (MK 1,12-15)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi w niedzielę o godz. 16.45.
 2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, o godz. 18.00.
 3. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w najbliższą sobotę o godz. 9.00. Prosimy o obecność na spotkaniu jednego z rodziców. W kościele będzie dla dzieci m.in. Droga Krzyżowa i poświęcenie książeczek. W salce spotkanie z rodzicami dotyczące terminów I Komunii Świętej. Będą także zaproszeni: Pani Krawcowa, Pan Fotograf i Pan Kamerzysta.
 4. Czuwanie Szkoły Maryi w przyszłą sobotę po wieczornej Mszy św.
 5. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Księga Abstynencji.
 6. W przyszłą niedzielę, przed kościołami w całej Polsce, zbierane będą ofiary na misje.
 7. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00.
 8. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
 9. Dziękujemy za złożone ofiary.
 10. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 11. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym czasie Pan Bóg odwołał z tego świata śp. Jerzego Fiedurę.

I Niedziela Wielkiego Postu

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..