I Niedziela Wielkiego Postu

Początek Misji Świętych

przed nawiedzeniem Obrazu Jasnogórskiego

10.03.2019

Abyśmy doszli do paschy wieczystej; Doszli, bo jesteśmy w drodze. Zmiana jest zapisana w naszej ludzkiej naturze. Składając dziś Ofiarę eucharystyczną, uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Czas pokuty to znaczy uczenia się, jakich wyborów dokonywać w życiu. Co przyjąć, a co odrzucić, aby postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. On sam, w czasie kuszenia na pustyni, w swoich wyborach karmił się Bożym słowem. Możemy wierzyć, że w czasie tego Wielkiego Postu Jego słowo będzie blisko nas, aby nas prowadzić.

Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na opłaty za ogrzewanie i na wystrój kościoła na czas nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Rozpoczynamy od dzisiaj w naszej Parafii Misje Święte, które prowadzi dla nas Ojciec Jerzy Gugała, Pallotyn. W ten sposób chcemy przygotować się do nawiedzenia wędrującej po całej Polsce, obecnie po naszej Diecezji, kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, które będzie miało miejsce z 20. na 21. marca br. Foldery z planami obydwu ważnych wydarzeń w życiu naszej Parafii dostarczyliśmy do skrzynek pocztowych. Mamy nadzieję, że dotarły one do wszystkich domów. Na stoliku w kruchcie kościoła wyłożone są foldery dla tych, którzy z różnych przyczyn może ich nie otrzymali, a także dla Gości i Sympatyków naszego kościoła. Serdecznie prosimy, by zaplanować wśród tylu ważnych spraw dotyczących naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, także te, które związane są z Misjami Świętymi i nawiedzeniem Obrazu Jasnogórskiego. Są one bardzo ważne dla nas i dla naszej wiary. 
 2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi będą odprawiane w niedziele o godz. 16.45.
 3. Na stoliku w kruchcie kościoła wyłożona jest lista na całonocne i całodzienne czuwanie w czasie nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Bardzo prosimy o zapisy.
 4. W szóstym dniu Misji Świętych, a także w drugim dniu nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, przed południem, zostanie odprawiona Msza św. dla chorych i osób starszych. Jako parafia, zgłosiliśmy gotowość pomocy w przywiezieniu i odwiezieniu osób, które się poruszają, a którym sprawia trudność dotarcia do naszego kościoła i nikt nie może im w tym pomóc. Prosimy o zapisy w Biurze Parafialnym.
 5. W związku z peregrynacją kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, prosimy osoby, które chciałyby w drugim dniu pomóc procesyjnie odnieść obraz, aż do skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Żywiecką, o zapisywanie się w Biurze Parafialnym. Obraz niesiony jest etapami przez cztery osoby jednocześnie. Nie jest on lekki. Waży około 80 kg.
 6. Prosimy o udekorowanie, na czas peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, na terenie całej parafii okien naszych domów i otoczenia, a także trasy przejazdu. Mogą to być np. flagi, emblematy, obrazy religijne, proporczyki, itp. Jest to nasza parafialna uroczystość. Wydarzenie, które przeżywa się raz na czterdzieści lat. Od dzisiaj, przez cały okres misji świętych, można zaopatrzyć się – w sali w domu parafialnym – w różnego rodzaju okolicznościowe ozdoby.
 7. W kolejne dni Misji Świętych zbierać będziemy ofiary, które przeznaczać będziemy m.in. na misje w Togo, na wystrój kościoła i zakup kwiatów na czas nawiedzenia Obrazu JasnogórskiegoW przyszłą sobotę, a także w przyszłą niedzielę ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy dla Ojca Misjonarza. Jest to wyraz naszej wdzięczności za podjęty trud Misji Świętych w naszej Parafii oraz jako wsparcie Jego posługi misjonarskiej i duszpasterskiej.
 8. Prosimy, by na powitanie Obrazu Jasnogórskiego indywidualne zakupić znicze – najlepiej dwu, trzy dobowe, które zapalone i trzymane w rękach podczas procesyjnego przejścia z Obrazem na plac kościelny, ustawimy z kolei wokół krzyża misyjnego i przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej.
 9. W Zespole Szkół Katolickich – Pomniku Jana Pawła II, 11. marca o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci przyszłych klas zerowych i pierwszych.
 10. Zapraszamy na spotkania grup i organizacji parafialnych:
 • Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00,
 • wszystkich grup wiekowych kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 10.30 w kościele,
 • ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 13.00,
 • Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej.
 1. Intencje Mszy św. można zamawiać także po niedzielnych Mszach św. w Biurze Parafialnym. W tym tygodniu jest jeszcze wiele wolnych intencji.
 2. Dziękujemy za złożone ofiary.
 3. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
 4. Módlmy się za naszych zmarłych. W minionym tygodniu odeszli z tego świata: Śp. Ireneusz Kowalczyk oraz Śp. Bogdan Sowa, którego pogrzeb rozpocznie się w środę 13. marca o godz. 12.00 Mszą św. w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym.

Plik PDF do pobrania: I Niedziela Wielkiego Postu