Aktualności

Każdy człowiek potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, które ukoi jego lęk. Ten upragniony dar możemy znaleźć w imieniu Boga, który jest źródłem naszego istnienia. „Przez Niego bowiem jesteśmy” (por. 1 Kor 1,30). Utrudzeni poszukiwaniem, odarci i ubodzy, trafiamy wreszcie do domu, którym jest sam Bóg, nasze schronienie. Gdy ustaje pełne lęku zabieganie o samego siebie, pojawia się duchowa przestrzeń wolności i męstwa. W niej dopiero może rozkwitnąć życie według błogosławieństw.

28 stycznia 2017

Najbliższy termin przyjęcia bierzmowania przypada 5 marca 2017, podczas Mszy św. o godz. 12.00. Spotkania kandydatów, poprzedzające bezpośrednio uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywać się będą w następujących terminach:

22 stycznia 2017

„Pan moim światłem i zbawieniem moim” – śpiewał Izrael od pokoleń. I oto nadszedł czas, gdy proroctwa się wypełniły i „lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”. W cudzie Wcielenia Bóg stał się człowiekiem, by tak jak my żyć i umrzeć. A przez swoje zmartwychwstanie przeprowadził nas razem z sobą do życia wiecznego. Podczas każdej Eucharystii ogarnia nas to samo jedyne i niepowtarzalne Światło, Jezus Chrystus, w którym jest nasze zbawienie.

22 stycznia 2017

Tegoroczne hasło: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas, zaczerpnięte z 2 Kor 5,14-20, jeszcze bardziej zachęca nas do działania na rzecz jedności wielkiej rodziny ludzkiej, szczególnie jedności tych, którzy przez chrzest święty stali się uczniami i świadkami Chrystusa Pana. Słowo pojednanie, zawiera już w sobie słowo jedność. Jej fundamentem ma stawać się dla nas przynaglająca miłość Chrystusa, która ciągle woła o miłość, przebaczenie, pojednanie, otwarcie się na drugiego.

17 stycznia 2017

Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

15 stycznia 2017

Chrzest w Jordanie – to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.

7 stycznia 2017

W Nowy Rok – 01.01.2017 – po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe Wspólnot Domowego Kościoła z naszej Parafii. Przy śpiewie kolęd, łamaniu opłatka, życzeniach i posiłku, przeżywaliśmy w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi radość tajemnicy Wcielonego Słowa – Bóg stał się Emmanuelem, Bogiem z nami.

1 stycznia 2017

„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” – słyszymy dziś w drugim czytaniu. Te proste słowa opisują niepojętą tajemnicę Wcielenia, a Niewiastą, przez którą staliśmy się uczestnikami tej tajemnicy, jest Maryja. To Ona użyczyła swego ciała Bogu, aby stał się człowiekiem. Dzięki Jej Synowi nasza wina mogła zostać odkupiona, tak że otrzymaliśmy „przybrane synostwo”. Pamiętając o tym, powierzajmy się u progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki.

31 grudnia 2016

IV Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia o godz. 10.30 Mszą Świętą w kościele Świętej Trójcy. Orszak wyruszy o godz. 12 spod kościoła i przejdzie ulicami: ks. Kordeckiego, Focha, Mostową do Starego Rynku. Zachęcam Diecezjan do wzięcia udziału w tym wyjątkowym świętowaniu i już teraz dziękuję Wszystkim, którzy z takim zapałem i zaangażowaniem przygotowują nasz bydgoski orszak.

29 grudnia 2016

Decyzją Ks. Biskupa Jana Tyrawy Ks. Sławomir Patelski z dniem 1 stycznia 2017 r. został odwołany z funkcji wikariusza w naszej Parafii i mianowany proboszczem Parafii pw. Św. Barbary w Radawnicy. Ks. Proboszczowi gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w posłudze proboszczowskiej. Dziękujemy także za pełną poświęcenia pracę w naszej Parafii. W uroczysty sposób podziękujemy Ks. Sławkowi podczas Mszy św. w kończącej rok w najbliższą sobotę 31 grudnia o godz. 17.00.

24 grudnia 2016