Aktualności

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. (PS 16)

25 kwietnia 2020

„Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: «Prawica Pańska moc okazała».” (Ps 118)

19 kwietnia 2020

Nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. My także nie rozumiemy tej tajemnicy – jej zasięgu, siły i piękna. Dlatego potrzebujemy we wspólnocie uczniów i uczennic Zmartwychwstałego wzajemnie się prowadzić ku olśnieniu wiary – rodzącej się przy pustym grobie.

12 kwietnia 2020

Po zasięgnięciu opinii w Komisariacie Bydgoszcz – Błonie, informujemy, że w związku ze stanem epidemii, przebywanie na terenie cmentarza, poza ceremoniami pogrzebowymi (5 osób) podlega karze pieniężnej. Wchodzący na cmentarz, robią to na własną odpowiedzialność.

8 kwietnia 2020

„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.” (Flp 2, 8-9)

4 kwietnia 2020

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli …” Ez 37, 14

28 marca 2020

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26, 4)

21 marca 2020

Droga Krzyżowa „Ślad Losu” autorstwa Redemptorystów o. Andrzeja Wodki CSsR (sł.) i o. Wojciecha Skroboszewskiego CSsR (muz.) stanowi przepiękne i głęboko poruszające Misterium ostatniej drogi naszego Zbawiciela.

21 marca 2020

Wysłuchajmy orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego.

14 marca 2020

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5, 7)

14 marca 2020